Skip to main content Skip to Footer

Job ListingPraktykant w obszarze aplikacji biznesowych Microsoft

Job Location: Łódź

Regional Description: Polska

Job Number: 00503964

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to http://www.accenture.com/.
 
Główne zadania praktykanta:
 • Implementacja, dokumentowanie, testowanie wybranych funkcjonalności złożonych systemów informatycznych w oparciu o technologie Microsoft
 • Udział w przygotowaniach procesów wdrażania i aktualizacji systemów informatycznych
 • Pomoc w diagnostyce i usuwaniu usterek
 • Przeprowadzanie testów jednostkowych
 • Zdobywanie wiedzy od doświadczonych kolegów
Profil praktykanta:
 • Podstawy programowania C#
 • Mile widziana znajomość JavaScript, jQuery/jQuery mobile, platformy SharePoint oraz framework’ow takich jak angular czy backbone
 • Podstawowa znajomość języka zapytań SQL
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym
 • Dyspozycyjność w trakcie odbywania praktyki (min. 24 godziny w tygodniu)
 Korzyści z odbycia praktyk w Accenture:
 • Doświadczenie zawodowe w renomowanej firmie, przy realizacji projektu dla jednego z naszych zagranicznych klientów
 • Opieka doświadczonego mentora podczas trwania praktyki
 • Płatne, 3 miesięczne praktyki z możliwością nawiązania dłuższej współpracy z Accenture
 • Doskonała atmosfera pracy
 • Imprezy integracyjne organizowane kilka razy w roku

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: Lodz.Recruitment@accenture.com

 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
 

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city