Skip to main content Skip to Footer

Job ListingArchitekt Rozwiązań PHP

Job Location: Katowice

Regional Description: Poland

Job Number: 00489596

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to www.accenture.com.

 
Architekt Rozwiązań PHP
Lokalizacja: Katowice
 

Zakres obowiązków:

Jako Architekt Rozwiązań PHP będziesz uczestniczył we wszystkich fazach wdrażania aplikacji, przygotował projekty rozwiązań wspierając ekspercką wiedzą techniczną zarówno zespół funkcjonalny jak i programistów.

 

Umiejętności wymagane:

 • bardzo dobra znajomość języka PHP
 • doświadczenie w realizacji komercyjnych projektów z wykorzystaniem Zend Framework (min. 3 lata)
 • znajomość zagadnień i technologii webowych (HTML, CSS, JS) na eksperckim poziomie (min. 5 lat)
 • doświadczenie w realizacji komercyjnych projektów z wykorzystaniem języka SQL (min. 3 lata)
 • znajomość dowolnych 2 obiektowych języków programowania na poziomie zaawansowanym
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1+
 • znajomość wzorców i metodyk prowadzenia projektów poparta wykorzystaniem tej wiedzy w praktyce
 • doświadczenie pracy w dużych zespołach (11+ osób), korzystanie z narzędzi wspomagających pracę zespołową
 • doświadczenie w prowadzeniu zespołu 2-3 osobowego

Oferujemy:

 • Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery i rozwój zawodowy w międzynarodowym środowisku
 • Opiekę Career Cancelor’a i wsparcie w osiąganiu zawodowych celów
 • Szkolenia techniczne, dostęp do bazy zaawansowanej wiedzy oraz możliwość kontaktu z ekspertami z różnych krajów
 • Możliwość współpracy z globalnymi klientami w dużych, międzynarodowych projektach
 • Przyjazne środowisko pracy,  wydarzenia integracyjne, możliwość uczestnictwa w wielu dodatkowych aktywnościach
 • Konkurencyjny pakiet socjalny: prywatną opiekę medyczną, dodatkowe ubezpieczenie na życie, bony lunchowe, pakiety sportowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold
 • Pakiet relokacyjny

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: Katowice.recruitment@accenture.com


W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."

 

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.


Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city

Stay in touch

Join the Accenture Talent Connection, follow our Careers blog, or sign up for job alerts.