Skip to main content Skip to Footer

Job ListingRPA Business Analyst

Job Location: Warsaw

Job Number: 00476234

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Rola charakteryzująca się dużą ekspozycją na klienta. Pełniąca ją osoba,  będzie odpowiedzialna za zbieranie i analizę danych,oraz modelowanie wizji business case. Będzie wsparciem w opracowaniu kompleksowych rozwiązań adresujących wyzwania określone przez klientów. Zajmie się  identyfikacją elementów, które umożliwiają automatyzację procesów oraz tych które ją blokują oraz dostarczanie tej wiedzy do klienta. Rola ta, obejmuje również tworzenie dokumentów definiujących procesy, które są kluczowe do wyznaczenia przejścia i rozwoju procesu do następnego etapu. Co się z tym wiąże: dostarczenia oraz zrozumienia procesu biznesowego, automatyzacji a także testowania.
Obowiązki:
  • Codzienny kontakt z klientem
  • Prowadzenie warsztatów z SME klienta, aby zrozumieć cel procesu, identyfikując wszelkie możliwości związane z automatyzacją i przydatność procesu automatyzacji.
  • Obliczanie automatyki% i korzyści FTE i budowanie szacowanego nakładu pracy
  • Prezentowanie podsumowań ustaleń dla klienta i przeprowadzanie ich przez poszczególne założenia projektu zautomatyzowanego procesu.
  • Dostarczanie wyników dla cotygodniowych testów due diligence z klientem.
  • Zrozumienie ryzyka, założeń i zależności związanych z procesem.
  • Ścisła współpraca z zespołem projektantów, aby dopilnować by wymagania były  dokładne odwzorowane i odpowiednie do rozwoju
• 2-4 lata doświadczenia w analizie procesów biznesowych
• Doświadczenie w wykorzystywaniu automatyki i narzędzi robotic takich jak Blue Prism, Open Span, Path UI, Nice, Automation lub automation Anywhere.

• Wiedza na temat Lean Six Sigma będzie dodatkowym atutem.

• Znajomość Visio lub podobnego narzędzia.

• Biegły język polski oraz komunikatywny język angielski

• Tytuł licencjata w obszarze biznesowym lub wykształcenie techniczne.

• Chęć podróżowania i uczestnictwa w spotkaniach / warsztatach znajdujących się u  klienta oraz praca w biurze klienta.

• Doskonałe umiejętności komunikacyjne, w tym umiejętność zrozumienia procesu klienta w różnych obszarach

• Doskonałe umiejętności koordynacyjne.
Oferujemy:
·         Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego.
·         Dostęp do nowoczesnych systemów wymiany wiedzy i informacji.
·         Realizację projektów na terenie Polski oraz poza granicami kraju.
·         Przyjazną atmosferę pracy, cykliczne spotkania integracyjne, możliwość rozwijania pozazawodowych zainteresowań w klubach tematycznych.
·         Bogaty pakiet socjalny: opieka medyczna, bony lunchowe, a także karty  Multisport, ubezpieczeń na życie itp.


Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city