Skip to main content Skip to Footer

Job ListingResearcher w zespole rekrutacji IT

Job Location: Warsaw

Job Number: 00470159

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Współpracuje z największymi i najbardziej rozpoznawalnymi firmami, wspierające je w procesie transformacji biznesowej, poprzez pięć filarów swojej działalności: Strategy, Consulting, Digital, Technology oraz Operations.


Chcesz postawić swoje pierwsze kroki w rekrutacji? Szukasz miejsca, gdzie możesz wykorzystywać swój potencjał? Lubisz pracować z ludźmi, którzy chętnie dzielą się wiedzą i pomogą rozwinąć Ci skrzydła? Dołącz do naszego zespołu!


 
Twoje zadania:
 
 • Poszukiwanie kandydatów z obszaru IT z wykorzystaniem zróżnicowanych narzędzi i kanałów m.in. wewnętrzne i zewnętrzne bazy, social media, portale i fora branżowe.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie relacji ze zidentyfikowanymi kandydatami.
 • Identyfikowanie nowych kanałów dotarcia do kandydatów.
 • Przeprowadzaniu wstępnych wywiadów telefonicznych z Kandydatami.
 • Organizowanie spotkań rekrutacyjnych.
 • Przekazywanie Kandydatom informacji zwrotnych
 • Pozyskiwanie i analizowanie informacji z rynku.
 • Uczestnictwo w procesie rekrutacji na wszystkich jego etapach oraz wsparcie codziennej pracy rekruterów.

Od Ciebie oczekujemy:

 • Zainteresowania obszarem rekrutacji oraz gotowości do nauki.
 • Wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych, w szczególności komunikatywności oraz łatwości w nawiązywaniu kontaktów.
 • Dokładności, elastyczności, umiejętności organizacji pracy własnej i zarządzania swoim czasem oraz wytrwałości w dążeniu do celu.
 • Umiejętności rozwiązywania problemów oraz poszukiwania niestandardowych rozwiązań.
 • Dobrej znajomości języka angielskiego.
 • Jeżeli posiadasz już wcześniejszego doświadczenia na stanowisku Researchera będzie to mile widziane.
 • Absolwenci lub studenci ostatnich lat studiów.
 • Dostępności w pełnym wymiarze.

W zamian oferujemy:

 • Pierwszy krok na ścieżce do bycia profesjonalnym rekruterem.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności w obszarze rekrutacji. Mentoring ze strony doświadczonych rekruterów.
 • Wewnętrzne szkolenia z obszaru rekrutacji, technik i narzędzi do poszukiwania kandydatów.
 • Koleżeńską atmosferę.
 • Biuro w centrum Warszawy. 
 • Zdobycie doświadczenia w dużej, międzynarodowej organizacji o złożonych procesach i profesjonalnym środowisku.

  
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
 


Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city