Skip to main content Skip to Footer

Job ListingPraktykant w zespole wsparcia operacyjnego

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00415808

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Więcej informacji na stronie: www.accenture.com.
Aktualnie poszukujemy zmotywowanych kandydatów na stanowisko Praktykanta w zespole, który zajmuje się operacyjnym wsparciem części Management Consulting, w kontekście administracji uczestnictwa pracowników Accenture w projektach consultingowych.
Zakres obowiązków:
 • Analiza danych
 • Tworzenie zestawień i raportów
 • Monitorowanie wyników
 • Wsparcie zespołu w codziennych zadaniach
 • Codzienna współpraca z managerami i senior managerami
Oczekiwania:
 • Studenci ostatnich lat studiów
 • Bardzo dobre umiejętności analityczne
 • Bardzo dobra znajomość MS Office (Excel, PowerPoint)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Przywiązanie do wysokiej jakości pracy
 • Dyspozycyjność w trakcie odbywania praktyki (min. 3 dni w tygodniu)
Oferujemy:
 • Płatne praktyki na min. 3 miesiące
 • Zdobycie doświadczenia w renomowanej firmie konsultingowej.
 • Doskonałą atmosferę pracy
 • Możliwości dalszego rozwoju w firmie dla najlepszych praktykantów, włączenie z możliwością przejścia do zespołu konsultingowego.
 
Kolejne kroki:
Jeśli ta oferta, propozycja kariery oraz firma brzmią dla Ciebie interesująco, skontaktuj się z nami: cn.careers.pl@accenture.com

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

To apply, please do read and agree to the terms and conditions of the Accenture Recruitment and Hiring Privacy Statement

I have read and agree to the terms of the Accenture Privacy Policy

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city

Stay in touch

Join the Accenture Talent Connection, follow our Careers blog, or sign up for job alerts.