Skip to main content Skip to Footer

Job ListingProgramista Siebel

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00333620

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

 

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to http://www.accenture.com/.

 

Analityk systemowy będzie członkiem kilkuosobowego zespołu wspierającego mały rozwój i bieżące operacje systemu Siebel CRM na jednym z prowadzonych przez Accenture projektów.

Do głównych zadań zespołu należy analiza nowych zgłoszeń dotyczących modyfikacji aplikacji, przygotowywanie projektów technicznych, implementacja, wdrożenie i utrzymanie ich, a także analiza zgłaszanych problemów funkcjonalnych i technicznych dla już wdrożonych funkcjonalności oraz przygotowywanie poprawek.

 

 

 • Minimum 2 lata doświadczenia w analizie funkcjonalnej oraz projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań IT
 • Praktyczna umiejętność programowania w jednym z języków: Java, JEE,.NET
 • Bardzo dobra znajomość PL/SQL, SQL
 • Znajomość bazy danych Oracle, w tym strojenia zapytań SQL
 • Bardzo dobra znajomość technologii www, umiejętność programowania interfejsu użytkownika z wykorzystaniem HTML, CSS, JavaScript, AJAX
 • Mile widziane doświadczenie we wdrażaniu lub utrzymaniu rozwiązań CRM, w tym Siebel
 • Absolwenci kierunków technicznych (np. informatyki, telekomunikacji, elektroniki)
 • Doświadczenie w zarządzaniu małym zespołem będzie dodatkowym atutem
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
 • Mile widziana znajomość metodyk prowadzenia projektów
 • Chęć rozwoju i uczenia się
 • Umiejętność pracy w zespole

 

Oferujemy:
 • Pracę na ciekawych projektach dla największych firm branży finansowej, telekomunikacyjnej i handlu detalicznego, także globalnych
 • Rozwojowe zadania, których realizacja dostarczy Ci dużo satysfakcji, ponieważ będziesz tworzyć systemy, z których korzystają miliony ludzi na całym świecie
 • Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery
 • Szkolenia i programy rozwojowe oraz możliwość zdobycia certyfikatów (Oracle, Microsoft, Java, IBM, SAP, Prince2, ITIL)
 • Opiekę Mentora, który pomoże Ci w pełni wykorzystać możliwości rozwoju w naszej firmie
 • Elastyczne godziny pracy
 • Bogaty pakiet socjalny, w tym:
  • prywatną opiekę medyczną
  • vouchery lunchowe
  • karnety sportowe
  • ubezpieczenie na życie i od nieszczęśliwych wypadków
  • możliwość używania korporacyjnej karty kredytowej AMEX Gold


 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."

 

 

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city

Stay in touch

Join the Accenture Talent Connection, follow our Careers blog, or sign up for job alerts.