Seuraavan vuosikymmenen aikana tapahtuva teknologinen harppaus tulee vaatimaan sekä ihmisiltä että organisaatioilta ennennäkemättömän nopeaa omaksumista. Teknologisen evoluution seuraava askel on nimittäin hyppy virtuaaliseen aikakauteen eli metaversumiin, jossa yksittäisistä palveluista ja peleistä sukelletaan immersiivisiin virtuaalisiin kokemuksiin.

<<< Start >>>

<<< End >>>

Yritysten johtamalla kehitystyöllä olemme Suomessa päässeet etujoukoissa nauttimaan teknologian hyödyistä arjessa sekä yhteiskunnassa. Suomalaisen työn tulosta ovat esimerkiksi monet tietoliikenneteknologian innovaatioista. Meillä on siis vahvaa näyttöä siitä, että Suomi voi olla edelläkävijä myös metaversumin omaksumisessa. Jos Soulilla on tavoitteena olla maailman ensimmäinen kaupunki metaversumissa, voisiko Suomi olla ensimmäinen valtio virtuaalisessa todellisuudessa?

Uusi sukupolvi odottaa enemmän, ovatko organisaatiot varautuneita?

Teknologisen kehityksen myötä ihmisten odotukset kasvavat niin yritysten tarjoamien kokemusten kuin valtion päätöksenteon ja julkisten palveluidenkin suhteen. Yhteiskunnassa kasvaa nyt sukupolvi, joka on elänyt osana metaversumia lapsesta asti; samaan tapaan kuin aiemmat sukupolvet ovat varttuneet esimerkiksi internetin tai sosiaalisen median kanssa. Heille metaversumi on jo nyt osa arkipäivää esimerkiksi erilaisissa peleissä, joissa on luontevaa, että virtuaalinen identiteetti kulkee mukana eri alustoissa.

<<< Start >>>

Jos Soulilla on tavoitteena olla maailman ensimmäinen kaupunki metaversumissa, voisiko Suomi olla ensimmäinen valtio virtuaalisessa todellisuudessa?

<<< End >>>

Tulevaisuudessa metaversumin mahdollistamat teknologiat tulevat kuitenkin yhä voimakkaammin läpileikkaamaan myös julkisen sektorin. Julkisten toimijoiden on oivallettava, millaista lisäarvoa metaversumi voi tuottaa juuri heidän toiminnassaan. Se voi olla esimerkiksi sujuvampia prosesseja, yhteisöllisyyttä, turvallisuutta tai yksilöllisempiä palvelukokemuksia.

Miltä julkishallinnon metaversumi näyttää?

Verkottunut maailman tulee monella tapaa olemaan läsnä myös valtionhallinnon virkatehtävien toteuttamisessa sekä kansalaispalveluiden tarjoamisessa. Esimerkiksi yhteiskuntapolitiikan ja julkishallinnon kehitys voi nopeutua merkittävästikin, kun uusia innovaatioita on mahdollista testata virtuaalisesti. Vain mielikuvitus tulee olemaan rajana esimerkiksi perustulokokeilun kaltaisten ponnistusten nopeaan läpiviemiseen virtuaalisessa todellisuudessa. Datan ja uusien teknologioiden mahdollistamalla laskentateholla saatamme löytää vastauksia esimerkiksi verojen optimointiin ja kannustusloukkujen ymmärtämiseen.

Pohjoismainen hyvinvointivaltio on historiassa todistanut voimansa vaikeiden kysymysten ratkaisussa, mutta kysymykset eivät ole ajassa helpottuneet – kohtaamme yhä kompleksisempia ongelmia, jotka haastavat laajuudellaan.

Teknologia, toimijat ja lainsäädäntö mukaan

Jotta tämä kaikki on mahdollista, on yritysten ja julkisten toimijoiden puhallettava entistä kovempaa yhteen hiileen. Uusien teknologioiden käyttöönotto ja vaikeiden kysymysten ratkominen vaatii uusia verkostoja kumppanuuksia – niin julkisen ja yksityisen uudenlaista yhteistyötä, kuin myös hallinnon siilojen ylitystä sekä kykyä kerätä ketterästi oikeat voimat oikean kysymyksen ääreen.

Muutos tulee olemaan nopeaa ja se on jo käynnissä. Siksi uskomme Accenturella, että tarvitsemme nyt entistä enemmän saumatonta yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välille, jotta yhteinen visio olisi kunnianhimoinen ja tulevaisuutta kestävä. Samalla varmistetaan, että lainsäädäntö ja hallintokäytännöt elävät muutoksen mukana.

<<< Start >>>

Minttu Viitanen

<<< End >>>

Minttu Viitanen
Managing Director, Public Services, Accenture Finland

Subscription Center
Subscribe to Accenture Finland Insight Blog Subscribe to Accenture Finland Insight Blog