Skip to main content Skip to Footer

KARIÉRA


Osobní rozvoj

Přehled

Neustálé učení je důležité pro náš úspěch, stejně tak jako mít nejlepší talenty v oboru. Z tohoto důvodu poskytujeme učení základních dovedností i specializované kurzy zdarma pro všechny naše lidi.

Růst vašich dovedností a znalostí je pouze jedna část budování lepšího karierního výkonu, náš program pro rozvoj výkonu je zaměřen na individuální zaměstnance, jejich silné stránky, pokrok a kariérní možnosti.

Accenture Connected Learning

Ve fiskálním roce 2015 jsme investovali 841 milionů USD do tréninku a profesionálního rozvoje našich lidí. Doručili jsme 15 milionů hodin tréninku, v průměru více než 40 hodin na zaměstnance. S důrazem na digitalizaci jsme změnili náš přístup k učení a umožnili jsme tak 373 000 lidem realizovat jejich myšlenky, zavést inovace a rozvíjet vysoce specializované dovednosti, které potřebovali k úspěchu a prosperitě.

Hlavní bod této investice je “Accenture Connected Learning”, propojení prezenčních kurzů a e-learningu, které nabízí našim zaměstnancům přístup k profesionálnímu obsahu a znalostem světových expertů uvnitř i vně Accenture.

Accenture Connected Learning umožnilo našim lidem stát se profesionály v zacházení s daty, grafickými designery, informačními architekty, odborníky na hypotéky a jinými různorodými odborníky uvnitř společnost, což obohatí jejich profesionální dovednosti, rozvíjí kritické schopnosti potřebné k tomu, aby mohli zůstat konkurenceschopní na pracovním trhu a zlepšili své vyhlídky na budoucí kariérní možnosti.

Accenture Connected Learing se skládá z:

Connected classrooms

Více než 50 virtuálních kurzů, které umožňují zaměstnancům Accenture z různých míst, která jsou mnohdy vzdálená tisíce kilometrů, aby se společně zúčastnili interaktivní konference, kterou vedou seniorní zaměstnanci Accenture a prvotřídní odborníci. Accenture plánuje zdvojnásobit počet těchto virtuálních kurzů v roce 2016.

Learning centers

Pěti regionálních školicích středisek, která nabízejí zaměstnancům Accenture tradiční učební prostředí a pomáhají k lokálnímu rozvoji znalostí zaměstnanců. Tato centra se nachází v Bangalore (Indie), Kuala Lumpur (Malajsie), Londýn (Anglie), Madrid (Španělsko) a St. Charles (nedaleko Chicaga, USA).

Learning boards

Více než 24 000 online kurzů a 900 online fór, zaštítěných odborníky na dané téma, díky kterým zaměstnanci Accenture mohou najít a sdílet důležité informace a nápady. Tyto online kurzy dávají zaměstnancům příležitost vzdělávat se i mimo tradiční prostředí učeben.

Connected Learning

Více než 100 profesionálních komunit, nejnovějšího učebního prostředí díky Accenture propojenému učení, které sbližuje kolegy, kteří dělají obdobnou práci v Accentrure okolo celého světa, například programátory, nebo specialisty specifických odvětví, jako například bankovnictví. Díky profesionálním komunitám mohou zaměstnanci využít sílu globální sítě k získání nových nápadů a odpovědí, k spolupráci, inovacím, porozumění specifickému odvětví a mnoho více, a to vše pro svůj neustálý profesionální rozvoj či nahodilé potřeby.

Profesionální rozvoj

Profesionální rozvoj je důležité pro náš úspěch, stejně tak jako mít nejlepší talenty v oboru. Z tohoto důvodu poskytujeme učení základních dovedností i specializované kurzy zdarma pro všechny naše lidi.

Trénink začíná v okamžiku, kdy zaměstnanci poprvé přijdou do Accenture, a pokračuje během celé jejich kariéry. Stěžejní programy, které požadujeme po všech našich zaměstnancích, poskytují zaměstnancům základní dovednosti, které potřebují, včetně kurzů o kultuře, základních hodnotách firmy, etice, vedení lidí a důvtip. Díky tomu, že všichni zaměstnanci hovoří stejným jazykem, můžeme vytvářet mnohonárodnostní týmy specializované na různorodé disciplíny, a díky tomu naplnit klientova očekávání.

Stavíme na silných základech díky specialně navrženým učícím programům.

Tyto programy jsou přizpůsobené na míru individuálním potřebám, a dále si zaměstnanci vybírají kurzy dle jejich dovedností, zkušeností a zájmů. Náš globální portal nabízí vice než 50 000 online kurzů, virtuálních učeben a jiných zdrojů k získání informací. Naši zaměstnanci mohou najít výborné zdroje k získání nových zkušenností a k vylepšení dovedností stávajících. Zároveň jim to poskytuje možnost splnit požadované kurzy, a vylepšit si tak svůj životopis.

Vzhledem k tomu, že profesionální rozvoj je v centru pozornosti toho, co děláme, vždy budeme hledat nové způsoby učení a aplikovat inovativní nápady. A protože budete pracovat s předními světovými firmami, budete se každý den učit během své práce, od klienta, členů projektového týmu, mentorů i jiných.

Dosažení výkonu

Společnost Accenture se vždy snažila získat nejlepší světové talenty a dále rozvíjet jejich silné stránky.

Dosažení úspěchu je náš revoluční přístup k výkonnostnímu managementu, posiluje to naše přesvědčení, že se lidé chtějí aktivně podílet na vytváření svého úspěchu a usilují o dosažení toho nejlepšího v nich. Přecházíme ze zastaralého procesu, ve kterém se výkon hodnotil jednou za rok, do více flexibilního, který je složen z průběžných a pokrokových konverzací zaměřených na silné stránky našich zaměstnanců, jejich rozvoj a kariérní příležitosti. Dosažení výkonu vám umožňuje být nejlepší, spolupracovat více efektivně a směřovat vaši kariéru tím správným směrem – objevíte ten správný potenciál k pohánění výkonu osobního, týmového i obchodního.

Kariérní poradci

Naši kariérní poradci hrají důležitou roli v mentorování lidí v Accenture.

Jen málo společností přiřazuje každému pracovníkovi zkušenějšího kolegu, který poskytuje kariérní koučování a pokyny, které mu pomáhají řídit jeho kariéru a profesionálně se rozvíjet. Zaměstnanci Accenture mají příležitost učit se od nejlepších lidí v byznysu – ochotných a podporujících lídrů a kolegů, kteří jsou odborníky ve stejném oboru.

Váš kariérní poradce bude:

Pomáhat formovat vaše kariérní cíle a opatření k dosažení těchto cílů.

Pomáhat formovat vaše kariérní cíle a opatření k dosažení těchto cílů.

Pomáhat vám orientovat se v kariérních možnostech a příležitostech v Accenture.

Pomáhat vám orientovat se v kariérních možnostech a příležitostech v Accenture.

Pomáhat s vaší prací/rolí a podle potřeby nastaví správná očekávání.

Pomáhat s vaší prací/rolí a podle potřeby nastaví správná očekávání.

Poskytovat přímou, upřímnou a včasnou zpětnou vazbu.

Poskytovat přímou, upřímnou a včasnou zpětnou vazbu.

Objektivně vás zastupovat v celém procesu řízení výkonu.

Objektivně vás zastupovat v celém procesu řízení výkonu.

Řídit váš výkon

Řídit váš výkon.

Poskytovat poradenství při tvorbě a realizaci plánu komplexního rozvoje kariéry.

Poskytovat poradenství při tvorbě a realizaci plánu komplexního rozvoje kariéry.

Pomáhat vám rozšířit vaše sítě kontaktů a přístup k zdrojům, abyste mohli zvládat své rozvojové cíle.

Pomáhat vám rozšířit vaše sítě kontaktů a přístup k zdrojům, abyste mohli zvládat své rozvojové cíle.

Jednat vaším jménem.

Jednat vaším jménem.

Kariérní poradci Accenture jsou zmocněni učinit skutečnou změnu v kariéře našich pracovníků – a přinést tak změnu i pro naše firemní výsledky.

Vnitřní komunity

Naše vnitřní komunity pomáhají našim lidem cítit propojení napříč společností Accenture, bez ohledu na to, kde se nacházejí, nebo s kým pracují.

Vnitřní komunity se obvykle skládají ze 100 až 150 pracovníků, zahrnují všechny úrovně a poskytují fórum pro vytvoření silných vztahů s kolegy prostřednictvím profesních a společenských aktivit.

Existují také různé skupiny pracovníků s cílem pomáhat lidem vytvářet spojení. Mohou být organizovány na základě společného zájmu, národnosti, sexuální orientace, profesní dráhy, rodinného uspořádání, víry nebo náboženství.

Odborné vedení

Klademe velký důraz na mentoring na pracovním místě.

Pracovníci Accenture mají možnost býti školeni těmi nejlepšími v oboru – podporujícího vedení a kolegů, kteří sdílejí své oborové, technické a funkční odbornosti. Takový vztah se zkušeným odborníkem je jednou z dalších možností, jak se rozvíjet profesionálně v Accenture – doplňuje tak tréninkové kurzy, praktické zkušenosti získané přímo v práci a programy formální zpětné vazby.

Otevřené pracovní pozice

Zde začněte své vyhledávání Napište pozici, dovednost, město a nebo klikněte na “Hledat”

ZŮSTAŇTE V KONTAKTU

Vstupte do naší Talent Connection, sledujte Kariérní blog, nebo se zaregistrujte pro získávání upozornění o nových pozicích pomocí Job Alerts.