RAPORT Z BADAŃ

W skrócie

W skrócie

  • Badanie przedstawia potencjał rozwoju rynku zrównoważonej żywności w Polsce z perspektywy konsumentów i branży spożywczej.
  • Raport przygotowany przez Accenture i ASAP na podstawie badania 1031 respondentów z Polski, z różnych grup wiekowych i wywiadów z firmami.
  • Raport zawiera również analizę potencjalnych szans ze zmieniającego się otoczenia rynkowego.


Wraz ze wzrostem świadomości konsumentów odnośnie roli żywności w ich życiu i przy jednoczesnej chęci ochrony klimatu i środowiska, a także utrzymania akceptowalnych cen żywności, narodziła się nowa szansa biznesowa. To produkty rolnictwa zrównoważonego, na które Polacy są w stanie wydawać rocznie już w średnim terminie nawet 64,6 mld zł. To szansa na zbudowanie na masową skalę rynku, który jest dziś niszą.

Konsumenci zdają sobie sprawę, że takie produkty będą kosztować więcej niż te wytworzone w sposób konwencjonalny i są gotowi więcej za nie zapłacić, chociaż mniej niż za żywność ekologiczną. Dla firm i rolników to szansa na lepsze marże przy sprzedaży i produkcji żywności, ale też wpisanie się w globalny trend ochrony klimatu i świadomego gospodarowania zasobami.

Rozwój tego rynku będzie dodatkowo wspomagany przez politykę unijną i przydzielone na jej cel dotacje na rozwój zrównoważonych praktyk rolniczych w gospodarstwach, „zielone” podejście instytucji finansowych czy wdrażanie rozwiązań cyfrowych.

Te zmiany oznaczają transformację całego ekosystemu, choć, co ważne, część firm już mocno podąża w tym kierunku.

Jakie wyzwania czekają rynek zrównoważonej żywności?

  • Zapewnienie odpowiedniego wolumenu produktów rolnictwa zrównoważonego, tak by mogły one być oferowane w atrakcyjnej cenie. Tutaj niezbędne są impulsy ze strony firm wobec rolników, które – oprócz regulacji unijnych i polskich – najbardziej kształtują przyszłość rolnictwa. Producenci żywności i sieci handlowe powinny zwiększyć swoje wymagania wobec rolników (poprzez audyty/certyfikaty), ale jednocześnie nie mogą zapominać o opłacalności produkcji rolniczej. Deklarując gotowość płacenia wyższej ceny za zrównoważone surowce rolnicze,oferując korzystne warunki płatności, wspierając optymalizację kosztów produkcji czy pomagając rolnikom w uzyskiwaniu dofinansowań unijnych, będą w stanie skutecznie zachęcić rolników do rozwoju rolnictwa zrównoważonego w ich gospodarstwach. Ważne jest także doradztwo firm dla rolników w zakresie upowszechnienia zrównoważonych praktyk rolniczych.
  • Kluczowe pozostaje lepsze oznakowanie i promocja zrównoważonej żywności, aby konsument w łatwy sposób mógł je zidentyfikować na półkach sklepowych. Co drugi konsument nie wie, czy widział kiedykolwiek produkt rolnictwa zrównoważonego na półce, a 56% konsumentów uważa, że lepsze oznakowanie tych produktów zachęciłoby ich do kupna.
  • Zrównoważona żywność, ze względu na lepsze dopasowanie do preferencji polskich konsumentów – wysoka jakość, produkcja prośrodowiskowa, ale także przystępna cena – może uzyskać zdecydowanie większy rynek niż do tej pory udało się to produktom rolnictwa ekologicznego. Jeśli sieci handlowe byłyby w stanie zaoferować konsumentowi na półkach produkt rolnictwa zrównoważonego, który byłby o 20 % droższy niż ten z konwencjonalnej produkcji, to jego sprzedaż mogłaby osiągnąć skalę masową.
Polscy konsumenci są coraz bardziej świadomi. Wybierają produkty przyjazne środowisku i lokalne. To ogromny potencjał rozwoju żywności zrównoważonej.

Przygotuj się na przyspieszenie i zmiany w branży:

Krótkie łańcuchy dostaw

Coraz więcej firm współpracuje z lokalnymi dostawcami. To kwestia dbałości o obniżanie emisji dwutlenku węgla i o bezpieczeństwo. To też wsparcie regionalnej produkcji i najbliższego otoczenia.

Nowy model biznesowy

Firmy współtworzą wartości dla wszystkich interesariuszy, np. umożliwiając regionalnym dostawcom zaopatrywania tylko części sieci lub przejście na model biznesowy as-a-service.

Rolnictwo X.0

Zaawansowane systemy wspomagania decyzji agronomicznych, platformy do zarządzania uprawą, czy systemy prognozowania pogody i teledetekcja to nowy poziom cyfryzacji i zarządzania gospodarstwem.

Zielone finansowanie

Wiele banków deklaruje zaprzestanie finansowania firm i inwestyc ji z branż szkodliwych dla środowiska. Oznacza to przesunięcie kapitału w stronę innych projektów, m.in. zrównoważonej produkcji.

Cyfrowy łańcuch dostaw

Łańcuch dostaw stanie się w coraz bardziej inteligentny np. poprzez aplikacje do zarządzania zapasami, pracownikami czy wydatkami. Mogą one zapewnić wgląd w drogę składników od ziarna aż do stołu.

ZOBACZ WIĘCEJ

O autorach

Krzysztof Ślęczka

Consumer Goods & Services Clients Cluster Lead, Accenture Polska


Małgorzata Bojańczyk

Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”


Konrad Suchecki

Menadżer w zespole Badań Rynkowych – Accenture Research


Adam Kopyść

Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”


Maja Skwarzec

Menadżer z praktyki Zrównoważonego Biznesu, Accenture Polska

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Cyfrowe rolnictwo: poprawa rentowności
COVID-19: 10 trendów konsumenckich
Jak branża spożywcza może prowadzić do zmiany

CENTRUM SUBSKRYPCJI
Bądź na bieżąco z naszym Newsletterem Bądź na bieżąco z naszym Newsletterem