Skip to main content Skip to footer

SUPPORT

Åpenhetsloven

Accenture Norges rapportering på Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Informasjonsplikten gjelder fra loven trådte i kraft 1. juli 2022. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal offentliggjøres senest 30. Juni 2023.
(Kilde: forbrukertilsynet.no/apenhetsloven)

Mer informasjon
For henvendelser vedrørende Accenture Norges Åpenhetslovsrapport og hvordan Accenture Norge håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, ta kontakt på e-post: Norway.HR@accenture.com

Les rapporten her:
Accenture Norge - Åpenhetslovsrapport 2023