RESEARCH RAPPORT

Oppsummert

Oppsummert

  • Finn ut mer om den nye forskningen og hvilke land som er rangert høyest på de viktigste faktorene for Government as a Platform-modenhet.
  • Lær deg de fire modellene for Government as a Platform.
  • Se en kort video som viser hvordan en mer sammenkoblet verden – med myndighetene som drivkraft – kan se ut.


Tenk deg at myndighetene fungerer som mellomledd ved å legge til rette for samarbeid, knytte mennesker sammen med tilbydere og koordinere banebrytende offentlige tjenestemodeller for fremtiden. Government as a Platform er grunnlaget som gjør at myndigheter og ikke-statlige organisasjoner kan levere neste generasjons offentlige tjenester.

Digitaliseringen har allerede ført til store endringer i måten statlige etater organiserer tjenestene på. Dette skjer særlig fordi linjene mellom myndigheter, bedrifter og samfunnet ellers viskes ut. Ledere i offentlig sektor over hele verden har stor tro på ny teknologi når de skal utforme tjenestene sine – 70 prosent planlegger å investere i kunstig intelligens det kommende året, og 67 prosent planlegger å investere i IoT.1

Accenture så på hvilke faktorer som spiller en avgjørende rolle for innføring av Government as a Platform. Vi så at selv for landene med høyest modenhet (Singapore, Storbritannia og USA) finnes det forbedringspotensial for alle deler av Government as a Platform: etabler et grunnlag, skap tanker om endring og innovasjon, legg til rette for økonomisk vekst og innovasjon i offentlige tjenester.

RELATED: Government as a Platform: 2018 GaaP Readiness Index
RELATED: Accenture Slideshare

På Accentures modenhetsindeks for Government as a Platform Readiness er Frankrike, Singapore og Storbritannia rangert høyest på innovasjon i offentlige tjenester.

Se for deg en sammenkoblet verden

Government as a Platform er mer enn en metode. Det er en helhetlig tilnærming der offentlig sektor samarbeider med partnere i privat sektor, innbyggere og roboter for å skape bedre resultatet. Dette skjer ved hjelp av et sømløst samspill mellom avanserte kunnskapsområder som analyse, kunstig intelligens og virtuell virkelighet. Og resultatet? Mer effektive, virkningsfulle og trygge offentlige tjenester. Det er verdien av Government as a Platform.

Data som verdi

Data er grunnlaget for offentlig–privat samarbeid om tjenester, økonomisk og sosial utvikling og innovasjon.

Limet mellom tjenestene

Felles tjenester, teknologiarkitektur og styring skaper en effektivitet som strømlinjeformer brukeropplevelsen for portaltjenester

Nettverkseffekt

Forbrukere og produsenter handler på en felles markedsplass og skaper verdier for hverandre. Dette gir bedre resultater for samfunnet og innbyggerne.

Multiplikasjon av resultatet

Etatene kan oppnå bedre resultater uten å måtte investere, ved å dra nytte av hverandres ferdigheter, ideer og distribusjonsnettverk.

View All

Fire modeler for Government as a Platform

Ifølge undersøkelsen Accenture Technology Vision 2018 mener de fleste ledere i offentlig sektor (82 prosent) på verdensbasis at teknologi er vesentlig for bedrifter som vil følge med på folks levemåte i dag, og da er plattformer et viktig element.2 De mest effektive plattformene er utformet på bakgrunn av spesifikke mål, situasjonsbehov og gjeldende kompetanse – og etatene har alternativer. Her er fire plattformmodeller med forskjellige kommunikasjonskanaler og økosystemer for levering av offentlige tjenester.

  • «Whole-of-Government»-plattform: Sentrert rundt myndighetenes rolle som sentralisert tjenesteleverandør.
  • Samarbeidsplattform: En tjenestesentrert og vertikalt integrert plattform for to eller flere myndighetsorganer.
  • Økosystemplattform: En åpen og resultatsentrert plattform der myndighetene samhandler eller tilbyr tjenester i fellesskap med ikke-statlige aktører.
  • Nettdugnadsplattform: En innovasjonssentrert tilnærming der myndigheter samhandler med innbyggere, bedrifter, andre myndighetsorganer eller ikke-statlige organisasjoner.

Les mer om disse fire plattformene

Etatene har to valg når Government as a Platform begynner å bre seg: De kan se på mens aktører fra andre sektorer tar ledelsen, eller de kan være frempå og sikre fremtidig relevans og bedre tjenester til innbyggerne.

1 Accenture Technology Vision 2018, public services data.

2 Ibid.

Bernard La Masson

Global Managing Director – Health and Public Service, Management Consulting


Carl Ward

Group Technology Officer – Health and Public Service

MORE ON THIS TOPIC

Championing the new public service technology leader
Today’s consumers reveal the future of healthcare

Lær det vesentligste

Det er tid for at myndighetene setter plattformstilnærmingen ut i livet og skaper endringer i de offentlige tjenestene. Selv om ledere i offentlig sektor anerkjenner at omveltningene er på vei, tar det lang tid å sette plattformrevolusjonen i gang. Hva er hindringene? Undersøkelsene våre viser de viktigste pilarene som bidrar til at offentlige etater kan innføre Government as a Platform bade i dybden og bredden.

10 minute read

See the full GaaP readiness research results

Read the global report

LES HELE RAPPORTEN HER

Read a Singapore case study

3-minute read

Get ideas for turning thoughts into action

SE

Følg oss

Subscription Center
Stay in the Know with Our Newsletter Stay in the Know with Our Newsletter