LATEST THINKING


Vårt Nye Digitale Norge

Fremtidige muligheter og hva som kreves for å lykkes med digitalisering av offentlige tjenester

FOKUSER PÅ REALISERING AV DIGITALE GEVINSTER

Digitaliseringen kan skape betydelige gevinster for Norge. Frem til 2025 er verdipotensialet 26 milliarder kroner innenfor helsesektoren, og ser vi samlet på de største statlige virksomhetene kan vi spare over 65 milliarder. Vi mener Norge nå må akselerere utviklingen og fokusere på å realisere faktiske gevinster.

Norge er verdensledende i bruk av digitalteknologi, men innenfor offentlig sektor henger vår teknologi- modenhet i større grad etter andre land. I tillegg står Norge overfor betydelige kostnadsutfordringer i offentlig sektor. Inntektsnivået stagnerer, mens kostnadsnivået stiger. Fortsetter utviklingen slik den har gjort de siste ti årene, vil offentlige kostnader overstige inntektene allerede i 2020.

Digitalisering gjør også at forventet kvalitet på tjenester endrer seg. Innbyggere sammenligner i stadig større grad tjenestekvaliteten i det offentlige mot digitale kundeopplevelser som leveres av ledende teknologiselskaper som Apple og Google.

En større offentlig satsning på digitale teknologier kan bidra til å drive effektivitet og forbedre tjenestekvalitet. Vi mener Norge står ovenfor en ny æra, hvor en rekke nye teknologier ser ut til å bli tilstrekkelig modne til å tas i bruk. Hver for seg har disse betydelig potensiale til å kunne utnyttes til effektivisering og forbedring av offentlige tjenester.

Sammen med World Economic Forum har vi forsket på effektene av å digitalisere ulike sektorer og hvilken verdi dette vil ha for samfunnet. Vi har foretatt beregninger for utvalgte eksempler innenfor statsforvaltningen og helsesektoren i Norge.

LAST NED FULL RAPPORT HER [PDF]