Skip to main content Skip to footer

Cirkulär ekonomi kan bidra till att minska utsläppen från fordon med upp till 75 procent fram till 2030

9 June 2021

Om rapporten:

Om Accenture:

Om the World Economic Forum: