Skip to main content Skip to footer

Praktyki - Business Analyst, wdrożenia systemów eCommerce

Warsaw Job No. r00148949 Internship

Job Description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Współpracuje z największymi i najbardziej rozpoznawalnymi firmami, wspierając je w procesie transformacji biznesowej poprzez pięć obszarów swojej działalności: Strategy, Consulting, Digital, Technology oraz Operations.

Kariera w obszarze Technology | e-commerce jest zróżnicowana i pozwala na rozwój umiejętności z różnych dziedzin, takich jak analiza biznesowa, usprawnianie procesów, customer service. Każdy projekt stanowi ciekawe wyzwanie i umożliwia kontakt z nowymi ludźmi, zagadnieniami biznesowymi i technologiami.

Jeśli ciekawi cię rozwój w obszarze omnichannel / e-commerce, to Accenture jest odpowiednim miejscem dla Ciebie!

Czym będziesz się zajmować ?

 • Identyfikowaniem i rozwiązywaniem problemów istniejącej platformy e-Commerce dla największych klientów w Polsce i zagranicą

 • Przesyłaniem aktualizacji dotyczących projektu do klienta

 • Komunikacją z klientem

 • Analizą istniejących operacji i procesów biznesowych

 • Zapewnianiem wsparcia analitycznego dla zespołu

 • Bieżącą współpracą z zespołami deweloperskimi celem koordynacji działań oraz zapewnienia wysokiej jakości dostarczanych rozwiązań

Qualifications

Czego od Ciebie oczekujemy ?

 • Aktywnego statusu studenta- mile widziani studenci studiów zaocznych lub wieczorowych

 • Dyspozycyjności 30 godzin w tygodniu

 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i polskiego (poziom co najmniej B2/C1)

 • Umiejętności komunikacyjnych i rozwiązywania problemów

 • Znajomości zagadnień związanych z rozwiązaniami e-commerce/digital lub systemami wykorzystywanymi w tych obszarach (Magento, Salesforce Commerce Cloud, SAP Hybris Commerce)

 • Umiejętności analitycznego myślenia

 • Chęci rozwoju w obszarze e-Commerce

 • Umiejętności pracy w zespole

 • Gotowości oraz chęci do nauki

 • Nastawienia na długofalową współpracę

Dodatkowymi atutami będą:

 • Znajomość aplikacji webowych (np. Model MVC)

 • Znajomość pisania zapytań SQL

 • Znajomość zagadnień związanych z projektowaniem i usprawnianiem procesów biznesowych

 • Znajomość sposobów zbierania i analizowania wymagań IT

 • Gotowość do pracy w godzinach popołudniowych – oferujemy elastyczne rozwiązania dla studentów studiujących w trybie stacjonarnym!

Co możemy Ci zaoferować:

 • Płatne, kilkumiesięczne praktyki - min. 3 miesiące, 4-5 dni w tygodniu, z elastycznymi godzinami pracy i możliwością pracy zdalnej

 • Szansę długoterminowej współpracy – istnieje duże prawdopodobieństwo, że pod koniec stażu zaproponujemy Ci ofertę pracy w pełnym wymiarze godzin

 • Ambitne projekty dla najbardziej prestiżowych klientów na świecie

 • Możliwość zdobywania umiejętności, wiedzy oraz doświadczenia podczas pracy w międzynarodowych zespołach oraz z ekspertami z dynamicznie rozwijającego się sektora digital

 • Pracę w międzynarodowym zespole – w skład naszego teamu wchodzą osoby z Polski, Indii i Kostaryki

 • Rozwój kariery oparty na kulturze feedbacku

W ramach niniejszego ogłoszenia proponujemy możliwość pracy hybrydowej, rozumianej jako praca z miejsca zamieszkania, gdzie ewentualne przyjazdy do biura będą uzależnione od uwarunkowań projektowych. Dla osób pracujących w tym trybie przewidujemy dokładnie taką samą ścieżkę i możliwości rozwoju jak dla osób pracujących z biur oraz fizyczne spotkania integracyjne. W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do aplikowania i kontaktu bezpośredniego

Apply for Internship Accenture and start your career !!

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

When applying please enclose the below statements:

I hereby consent to the processing of my personal data by Accenture sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw (00-121), at ul. Sienna 39, NIP 526-00-15-900 (Data Controller), in accordance with the Act of May 10, 2018 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2018, item 1000) and the Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (Data Protection Directive), necessary to carry out the recruitment process by Accenture . At the same time, I declare that I provide my personal data completely voluntary. I also declare that I have been informed about my right to withdraw my consent or object to processing of data, request access to them, rectification, deletion, limitation of processing and their transfer, at any time and the right to lodge a complaint to the data protection supervisory authority.

I hereby also consent to the processing of my personal data for future recruitment proceedings held by Accenture sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw (00-121), at ul. Sienna 39, NIP 526-00-15-900 (Data Controller), in accordance with the Act of May 10, 2018 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2018, item 1000) and the Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (Data Protection Directive). At the same time, I declare that I provide my personal data completely voluntary. I also declare that I have been informed about my right to withdraw my consent or object to processing of data, request access to them, rectification, deletion, limitation of processing and their transfer, at any time and the right to lodge a complaint to the data protection supervisory authority.

Life at Accenture

Training and Development

Take time away to learn and learn all the time in our regional learning hubs, connected classrooms, online courses and learning boards.

Work Environment

Be your best every day in a work environment that helps drive innovation in everything you do.

Learn more about Accenture

Our Expertise

See how we embrace the power of change to create value and shared success for our clients, people, shareholders, partners and communities.

Meet Our People

From entry-level to leadership, across all business and industry segments, get to know our people harnessing technology to make a difference, every day.

Stay connected

Join Our Team

Search open positions that match your skills and interest. We look for passionate, curious, creative and solution-driven team players.

Keep Up to Date

Stay ahead with careers tips, insider perspectives, and industry-leading insights you can put to use today–all from the people who work here.

Job Alert Emails

Personalize your subscription to receive job alerts, latest news and insider tips tailored to your preferences. See what exciting and rewarding opportunities await.