Skip to main content Skip to footer

Praktyki w dziale IT

multiple locations +view all Job No. r00127723 Internship

Job Description

Praktyki w dziale IT (infrastruktura)
Lokalizacja: Łódź/Katowice/Warszawa

Czym będziesz się zajmować?

Rozwiązywaniem incydentów mających wpływ na działanie/dostępność infrastruktury IT w jednym z poniższych obszarów:

 • Windows Server

 • Linux/Debian/Centos

 • Storage

 • Bazy danych (Oracle/MS SQL)

 • Cybersecurity

 • Cloud (AWS/Azure)

Prowadzeniem dokumentacji technologicznej;

Qualifications

Czego do Ciebie oczekujemy:

Wykształcenia wyższego lub ostatni rok studiów technicznych;

Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (w mowie i piśmie);

Podstawowej znajomość elementów infrastruktury/technologii IT jednej z:

 • Windows Server

 • Linux/Debian/Centos

 • Storage

 • Bazy danych (Oracle/MS SQL)

 • Cybersecurity

 • Cloud

Zrozumienia i zainteresowanie technologiami chmurowymi (AWS/Azure);

Dobrych umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych;

Dobrej organizacja pracy i umiejętności zarządzania czasem;

Chęci uczenia się nowych technologii, aby być na bieżąco ze współczesnym światem;

Co możemy Ci zaoferować?

Płatne praktyki z możliwością związania się z firmą na dłużej po ich ukończeniu;

Udział w realizacji projektów na globalną skalę dla największych międzynarodowych firm z Fortune500;

Dostęp do najnowszych rozwiązań oraz narzędzi technologicznych, które pozwolą Ci poznać specyfikę pracy projektowej i realizować wyzwania biznesowe klienta;

Pakiet wdrożeniowy (szkolenia wprowadzające), dostęp do katalogu bezpłatnych kursów oraz wsparcie doświadczonych pracowników;

Elastyczny czas pracy (możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu pracy);

Indywidualne wsparcie i możliwość rozwoju zawodowego, a także sesje z Coachem;

Przyjazną atmosferę oraz zróżnicowane środowisko pracy;

Różne aktywności w ramach Happiness at work oraz inicjatywy sportowe;

Możliwość nauki technologii jak: Jenkins, Bitbucket, Git, SourceTree, MSSQL, Windows Server, Control-M, ISPW, JCL.
 

Możliwość pracy hybrydowej
 

W ramach niniejszego ogłoszenia dla osób spoza Łodzi, Katowic i Warszawy (mieszkających w Polsce, w odległości powyżej 50km od najbliższego biura) oprócz tradycyjnej formy współpracy proponujemy również możliwość pracy hybrydowej, rozumianej jako praca z miejsca zamieszkania gdzie przyjazdy do biura będą ograniczone do kilku razy w roku. Dla osób pracujących w tym trybie przewidujemy dokładnie taką samą ścieżkę i możliwości rozwoju jak dla osób pracujących z biur, dodatkową komunikację oraz dwa razy w roku fizyczne spotkania integracyjne. W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do aplikowania i kontaktu bezpośredniego.

W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do aplikowania i kontaktu bezpośredniego.
 

Jeśli ta oferta brzmi dla Ciebie interesująco, nie zwlekaj, zaaplikuj online już dziś.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych),  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną lub jakiekolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
 

Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Locations

Katowice, Lodz

Life at Accenture

Training and Development

Take time away to learn and learn all the time in our regional learning hubs, connected classrooms, online courses and learning boards.

Work Environment

Be your best every day in a work environment that helps drive innovation in everything you do.

Learn more about Accenture

Our Expertise

See how we embrace the power of change to create value and shared success for our clients, people, shareholders, partners and communities.

Meet Our People

From entry-level to leadership, across all business and industry segments, get to know our people harnessing technology to make a difference, every day.

Stay connected

Join Our Team

Search open positions that match your skills and interest. We look for passionate, curious, creative and solution-driven team players.

Keep Up to Date

Stay ahead with careers tips, insider perspectives, and industry-leading insights you can put to use today–all from the people who work here.

Job Alert Emails

Personalize your subscription to receive job alerts, latest news and insider tips tailored to your preferences. See what exciting and rewarding opportunities await.