Skip to main content Skip to Footer

Job ListingTeknisk Sikkerhetsarkitekt

Job Location: Oslo

Regional Description: Norway

Job Number: 00626191

APPLY SAVE THIS JOB

- Job description

Tekniske arkitekter til Accenture Security

 

Accenture er et ledende globalt konsulentselskap som leverer tjenester innen strategi, rådgivning, digitalisering, teknologi og outsourcing. Med erfaring, spesialisert kompetanse, globale ressurser og omfattende bransjeekspertise, jobber Accenture i sjiktet mellom forretning og teknologi for å hjelpe kunder øke sin prestasjonsevne og utvikle bærekraftig verdi for sine interessenter. Med over 450,000 ansatte og kunder i mer enn 120 land, driver Accenture innovasjon for en forenklet hverdag. For mer informasjon, besøk oss på www.accenture.no.

 

Vår sikkerhetsavdeling vokser og vi søker dyktige og engasjerte tekniske arkitekter innen informasjonssikkerhet. 

 

Hvem er vi?


Accentures sikkerhetsavdeling er ledende innenfor informasjonssikkerhet både i Norge og globalt med over 5000 ansatte som jobber med informasjonssikkerhet! I Norge teller sikkerhetsteamet drøyt 40 konsulenter som jobber med rådgivning, prosjektledelse og med komplekse arkitekturoppgaver – og vi har planer om å utvide kraftig i tiden fremover. Derfor søker vi erfarne konsulenter til vårt sikkerhetsteam i Norge. I løpet av høsten og tiden framover vil vi blant annet ta del i et meget spennende prosjekt spennende prosjekt innenfor helsesektoren i Norge, der vi har fått muligheten til å være med på å modernisere IKT-infrastruktur, noe som vil bidra til økt pasientsikkerhet og frigjøring av ressurser til pasientbehandling.

 

Hvorfor skal du søke jobb som teknisk arkitekt i Accenture?


Ved å bli en del av Accentures dyktige og engasjerte sikkerhetsteam kan du bli med og forme fremtiden og utføre betydningsfullt arbeid som skaper verdi for alle våre kunder - og for Norges innbyggere som mottakere av offentlige og private tjenester. Noen andre gode grunner til å jobbe her:

  • Du vil jobbe med spennende og samfunnskritiske prosjekter innenfor privat og offentlig sektor.
  • Du blir en del av vårt engasjerte og sosiale fagmiljø.
  • Du får unike muligheter for videreutvikling innen teknologi og sikkerhet gjennom jevnlige faglige og sosiale sammenkomster.
  • Vi har hytter i Hemsedal, diverse bedriftsidrettslag og mange sosiale arrangementer hver måned.

Hvem ser vi etter?

 

Vi ser etter deg som brenner for sikkerhet og som har et ønske om å jobbe med prosjekter som har stor betydning for verden rundt deg. Du har fullført en grad innenfor tekniske fag, aller helst informasjonssikkerhet, og du har mellom 2-7 års arbeidserfaring innen informasjonssikkerhet. Du trives med samarbeid på tvers av fagområder og du liker å dele av din kunnskap innenfor informasjonssikkerhet. Du snakker norsk (eller et av de andre skandinaviske språkene), i tillegg til engelsk.

 

Om erfaringen din inneholder elementer av rådgivning, prosjektledelse og/eller arkitekturarbeid er det et stort pluss. Du bør også være godt kjent med konseptene integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet.

 

Hva slags prosjekter jobber vi med?

 

Eksempel innen Bank og finans:

Etablering av et helhetlig rammeverk for sikkerhetsarkitektur, inkludert integrasjon av rammeverket i et EA-verktøy og produksjon av tekniske sikkerhetsarkitekturer i forhold til rammeverket. Accenture var ansvarlig for utarbeidelse og dokumentasjon av sikkerhetsarkitekturene. En viktig del av arbeidet med dette var å fasilitere møter med sikkerhetsarkitekter og andre relevante ressurser hos kunden som satt med innsikt i bedriftens underliggende forretningskrav og oversikt over nåværende arkitekturer og systemer. Konsulentene bidro også med sikkerhetsarkitekturkompetanse direkte til leveranseprosjekter hos kunden.

 

Eksempel innen Offentlig sektor:

Accenture har hatt ansvar for å sikre at IT-løsningene som ble utviklet i programmet tilfredsstiller juridiske krav til behandling av personopplysninger og kundens interne sikkerhetskrav. Så vel som at de er i henhold til etablert best praksis, og oppfattes som trygge og sikre av brukerne. Overgangen til tjenesteorientert arkitektur, økt bruk av selvbetjening, og samhandling med eksterne etater skapte særlige utfordringer på sikkerhetsområdet. Det medførte en helt ny grad av informasjonsdeling på tvers av systemer, der informasjonsflyten tidligere har vært begrenset til å foregå innenfor isolerte fagsystemer.

 

Hvem vil du jobbe med?

Ta kontakt med vårt rekrutteringsteam v/Victoria R Dalgleish Lindbak tlf. 41634517 dersom du har noen spørsmål, eller bruk linken «Søk her» for å komme i betraktning til en eller flere av stillingene.


Accenture verdsetter mangfold og oppfordrer folk med ulik bakgrunn, kjønn, alder, etnisitet, kultur, nasjonalitet, religion og livssyn, funksjonshemming, seksuell orientering og kjønnsidentitet om å søke. Vi jobber kontinuerlig for å skape et inkluderende arbeidsmiljø som aktivt omfavner og utnytter mangfoldet i organisasjonen. Vi vil gjerne invitere deg til å bli en del av dette mangfoldet!

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city

Stay in touch

Join the Accenture Talent Connection, follow our Careers blog, or sign up for job alerts.