OSLO,11 februar, 2021 – Antallet kunder som er villige til å dele relevante data om helse og livstils-relaterte vaner med forsikringsselskapet sitt har økt de siste to årene. Samtidig har de fått mindre tillit til at forsikringsselskapet forvalter dataene på en sikker måte, viser en ny rapport fra Accenture (NYSE: ACN).

Undersøkelsen har 1015 norske respondenter, med omtrent det samme antallet i de andre nordiske landene.

  • Vi ser at pandemien nok har påvirket kundene en hel del når det gjelder forsikring. Trygghet rundt personlig økonomi er blitt enda viktigere, og situasjonen med mye hjemmekontor gjør at sikkerhet i hus og hjem naturlig nok blir høyt prioritert, sier Martin Nyhuus, Managing Director i Accenture.

Tillit er avgjørende

En del problemstillinger som man tidligere knyttet mest til arbeidsplassen er blitt mer aktuell også for hjemmet. Over halvparten av de spurte er for eksempel interessert i et tilbud på forsikring mot datainnbrudd (cyberforsikring).

  • Skillet mellom arbeidsplass og hjem blir mindre, og selv om dette er delvis drevet av Covid-19, så er dette en trend vi har sett komme og som trolig vil påvirke nye tilbud fra forsikringsselskapene, sier Nyhuus.

I undersøkelsen er det tydelig at å vinne tillit ute hos kundene blir en viktig oppgave for selskapene fremover. Selv om viljen til å dele signifikante data om helse og livsstilsrelaterte vaner i bytte mot lavere forsikringspremier har økt de siste to årene, så har tilliten til hvordan dataene behandles og oppbevares sunket betraktelig.

Blant de spurte er 62 prosent i Norge villige til å dele personlige data mot å få en lavere forsikringspremie, mens tilsvarende tall for Norden er 60 prosent i Danmark, 64 prosent i Finland og 61 prosent i Sverige. Da tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i Sverige og Finland i 2019, var tallene hhv 56 og 54 prosent.

Tilliten til at selskapene ivaretok dataene på en sikker og god måte var langt lavere. Bare 40 prosent av norske respondenter hadde tillit til det, tilsvarende tall for de andre landene var 45 prosent i Danmark, 34 prosent i Finland og 41 prosent i Finland.

  • Gjennomgående ser vi hvor viktig det blir å opprettholde og skape tillit, samtidig som man introduserer nye digitale grensesnitt og løsninger ut mot kundene, sier Nyhuus.

Om Accenture

Accenture er et ledende globalt teknologiselskap med ekspertise innen digitalisering, sky og sikkerhet. Vi tilbyr strategi og rådgivning, design, teknologi og driftstjenester og kombinerer erfaring og spesialisering i mer enn 40 bransjer. Vi driver verdens største nettverk av avanserte teknologi- og intelligente operasjonssentre, og våre over 500 000 ansatte betjener kunder i mer enn 120 land. I Norge omfavner våre 1000 ansatte endring for å skape verdi og suksess for våre kunder, aksjonærer, partnere og lokalsamfunn.

Øystein Ingdahl
Accenture Norge
907 46 789
oystein.ingdahl@accenture.com

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter