Skip to main content Skip to footer

Kundene er villige til å dele egne data om livsstil i bytte mot lavere forsikringspremie – men tilliten til datasikkerheten er blitt lavere, viser Accenture-rapport

February 11, 2021

Tillit er avgjørende

Om Accenture

Stay in the know with our newsletter