Výsledky nové studie společnosti Accenture ukazují, že společnosti, které během pandemie covid-19 výrazně investovaly do technologií, v porovnání s konkurencí významně zlepšily své možnosti růstu.

Technologie se staly podstatou ekonomického růstu a umožňují firmám nejen přežít, ale být úspěšnější. Studie „Make the Leap, Take the Lead “ ukazuje, že rozšiřování investic do cloudu, umělé inteligence (AI) a dalších technologií, přináší skupině firem označované jako tzv. „Leaders“ pětinásobně rychlejší růst příjmů v porovnání s těmi, které do technologií neinvestují stejně. Pro srovnání – ještě před několika lety bylo tempo růstu lídrů jen 2x rychlejší ve srovnání s tzv. Laggards (Loudaly).

Zároveň se objevila nová kategorie společností, tzv. „Leapfroggers“ (Skokani), která tvoří 18 % z celého vzorku. Tato skupina vyniká ve schopnosti rychle zvládnout rovnováhu mezi výhodami systémů a rychlými inovacemi. Skokani byli schopni se transformovat v krátkém časovém období prostřednictvím agresivní technologické strategie a přeměnit výzvy uplynulého roku na obchodní příležitosti.

Průzkum probíhal na vzorku 4300 firem a přidělil jim skóre na základě stability systémů a schopnosti inovovat. Studie rozdělila společnosti na Lídry (top 10 %), Skokany (18 %) a Loudaly (25 %), a zkoumala finanční výkonnost každé skupiny.

„Náš výzkum hodnotil společnosti podle odolnosti a funkční vyspělosti jejich systémů – v míře adopce technologií, rozsahu jejich využití a v kulturně-organizační připravenosti na inovace. Tento aspekt v kombinaci se schopností měnit se umožňuje lídrům výrazně zvýšit svůj náskok nad ostatními firmami,“ říká Adam Leščišin, Danubia Region Technology Advisory Lead, Accenture „Skokani také vykazují obrovský pokrok, především uplatňují inovace v rámci celého podniku. Reálně jim tak nyní rostou příjmy čtyřikrát až pětkrát rychleji než Loudalům. “

Průzkum ukázal, že rozvíjející se technologické strategie jsou úspěšnější, pokud v nich společnosti zohlední tyto 3 aspekty:

Replatform – přechod do cloudu podpoří sílu systémů, pomůže s eliminací nadbytečných nebo zastaralých technologií a dat, a současně zpřístupní výpočetní výkon a flexibilitu. Do roku 2017 přijalo nějakou formu cloudové technologie 80 % Skokanů, do roku 2020 ale toto číslo vzrostlo na 98 %.

Reframe – přechod na technologickou strategii, která je založena na inovacích. Skokani excelují právě proto, že mění zavedený způsob myšlení a pohlížejí na případné výkyvy v cyklech jako na příležitost k inovacím. Škálování nových technologií se stalo během pandemie nejvyšší prioritou této skupiny firem a 67 % z nich se snaží zvýšit příjmy z vedlejších obchodních činností prostřednictvím inovací a adopcí nových funkčností, služeb a obchodních modelů.

Reach – zpřístupnění a adopce technologií napříč interními obchodními procesy a zaměření se na zvyšování kvalifikace zaměstnanců, jejich spokojenost a duševní zdraví. Téměř dvě třetiny (65 %) vedoucích pracovníků ze skupiny Lídrů upřednostňuje spokojenost zaměstnanců, ve srovnání s pouhými 43 % Loudalů.

„Více než 70 % Lídrů zvýšilo investice do cloudového zabezpečení a 68 % do hybridního cloudu. Další prioritou se stávají technologie internetu věcí (70 %), umělá inteligence a strojové učení (59 %). Budování cloudové platformy přináší úspory nákladů, které je pak možné investovat do jiných oblastí IT, od každodenní údržby a provozu až po technologické inovace,“ dodává Adam Leščišin z Accenture.

Firmy označované jako Skokani transformovaly své technologické strategie a priority v krátkém časovém rámci, v reakci na krizi nasadily o 17 % více pokročilých a nově vznikajících technologií, zároveň dále rozvíjely technologie ve svých podnicích. Tyto společnosti zároveň urychlily organizační změny, aby plně využily výhody technologií a zkrátily transformace probíhající dříve několik let na pouhé měsíce.

O společnosti Accenture

Accenture je globální společnost poskytující profesionální služby v oblasti digitalizace, cloudu a kybernetické bezpečnosti. Díky propojení zkušeností a specializovaných dovedností ve více než 40 průmyslových odvětvích nabízíme služby v oblastech poradenství & strategie, Interactive, Technology a Operations – a to díky podpoře největší celosvětové sítě Advanced Technology a Intelligent Operations center. Našich 537,000 zaměstnanců využívá možnosti nejnovějších technologií i lidské vynalézavosti v práci pro klienty ve více než 120 zemích. Díky síle změn vytváříme hodnoty a zvyšujeme úspěšnost našich klientů, lidí, akcionářů, partnerů i celé společnosti. Navštivte nás na www.accenture.com

Lukáš Vejnar
Accenture
+420 605 067 979
lukas.vejnar@accenture.com

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter