Skip to main content Skip to footer

Až čtyři z pěti bank migrují svůj mainframe do cloudu nebo tak plánují, zjistil nový průzkum Accenture

June 01, 2022

Banky urychlují svůj přesun do cloudu, většina klíčových obchodních funkcí však stále běží na mainframu

Chybí zaměstnanci s potřebnými znalostmi

Mezi další klíčová zjištění patří např:

O společnosti Accenture

Visit our Subscription and Preference Center