Fjord Trends 2020 uppmärksammar sju trender som förväntas forma det kommande årets företagande, teknik och design

STOCKHOLM; 3 februari 2020 – Efter en längre period med fokus på snabb tillväxt och lönsamhet börjar många företag se behov av ordentlig självrannsakan. När det nya decenniet inleds kommer företag behöva ompröva sitt syfte och sin roll i världen, enligt en ny rapport från Accenture. I den trettonde upplagan av rapporten Fjord Trends 2020 har Accenture Interactive gjort en prognos över framtidens trender för företagande, teknik och design. Den visar att hållbara affärsmodeller och tydligare värderingar kommer att definiera företagens framgångar under 2020-talet.

Året 2019 har präglats av klimataktivism, ansvarsutkrävande från stora tech-bolag samt upp- och nedgångar för gig-ekonomin. Kunder och konsumenter har i allt högre utsträckning börjat värdera företag efter ansvarsåtagande, hållbarhet och syfte. Samhällsfrågor kopplade till teknisk utveckling diskuterades alltmer flitigt i företagens ledningsgrupper. Den ökande digitaliseringen har också skapat behov av att se på framgång och tillväxt med nya ögon. Framtidens chefer kan därför tvingas att ompröva de grundläggande principerna som deras företag bygger på.

I rapporten ”Fjord Trends 2020” har Fjord, en global designbyrå som ingår i Accenture Interactive, tagit pulsen på det kommande årets viktigaste trender. En viktig slutsats är att ekonomi, politik och ny teknik länge vävts samman, men att det är först nu som kopplingen mellan dem verkligen uppmärksammats av allmänheten. Behovet av att ta ansvar för snabb teknikutveckling och framgång kommer därför att ha stor inverkan på det nya 20-talet.

För att bedöma hur det senaste årets utveckling kan påverka företag under år 2020, har Fjord och Accenture Interactive fokuserat på trender som ställer krav på hur företag hanterar ansvar gentemot sina kunder, men även hur de mäter framgång.

”Tillväxt och framgång har länge definierats utifrån företagens vinst, men nu har invändningar mot det synsättet börjat diskuteras även på högre nivåer i företag. Allmänhetens medvetenhet och krav på företag har ökat. Detta gör det nödvändigt att hitta nya sätt att mäta tillväxt på. Nya mätvärden kan förändra hur vi värderar företagande under det kommande decenniet. En sak är säker: Vinnarna är företag med hållbara affärsmodeller och en långsiktig syn på sin roll och påverkan på världen.”, säger Sofia Pörner, Group Director och Studio Lead på Fjord i Sverige.

Fjord Trends 2020 har kartlagt sju nya trender som förväntas forma det kommande årets företagande, teknik och design:

  1. Tillväxtens många ansikten: Kapitalismen står inför en medelålderskris. Framgång innebär inte längre enbart tillväxt, och företag måste ompröva sitt syfte och omvärdera hur de ser på sin roll i världen.
  2. Förändrat synsätt på pengar: Hur vi uppfattar pengar och betalar för produkter och tjänster förändras snabbt. Dessa förändringar skapar otaliga möjligheter för en mängd nya produkter och aktörer.
  3. Vandrande streckkoder: Våra fysiska kroppar håller på att bli lika spårbara som våra digitala jag. Vart går gränsen mellan integritet och service när det kommer till tekniker som exempelvis ansikts- och kroppsigenkänningsteknik?
  4. Flytande konsumtionsmönster: Konsumtionsmönster förändras när människor uppfattar och definierar sin identitet på allt mer flytande sätt. Här finns det stora möjligheter för företag att erbjuda nya kundupplevelser.
  5. Intelligent design: Den mänskliga upplevelsen utvecklas till att bli allt mer komplex. Nästa steg för AI väntas därför exempelvis vara system som går över från automatisering till att designa lösningar som blandar mänsklig och artificiell intelligens och förbättrar samspelet mellan dem.
  6. Digital tvilling: ”Digitala tvillingar” är digitala, virtuella kopior av verkliga föremål som underlättar tester och utvärderingar. Denna teknologi används redan inom industrin. I framtiden kan dessa lösningar flytta in i vårt dagliga liv, vilket ställer höga krav på företagen som utvecklar dem.
  7. Vi istället för jag: Vad som är önskvärt, nödvändigt och genomförbart går från "jag" till "vi." Kan utveckling av produkter och tjänster sträcka sig utanför sitt eget ekosystem och gå från en användarcentrerad till en livscentrerad design?

”Vi börjar se hur kunderna fokuserar mer på syfte och värderingar. Idag vill konsumenter veta hur företag förhåller sig till de produkter och tjänster de skapar, särskilt vad gäller miljöpåverkan eller teknik som utmanar deras personliga integritet. Under det kommande decenniet lär många företag utmanas av sina kunder, vilket ger företagen möjlighet att utveckla sina kunderbjudanden till att bli mer tankeväckande, meningsfulla och framåtriktade. Övergången från ett "jag" till ett "vi"-tänkande medför ett behov av erbjudanden som går från en användarcentrerad till en livscentrerad strategi.”, säger Sofia Pörner.

Om undersökningen

Fjord Trends 2020 bygger på den kollektiva kunskapen hos Fjords över 1 200 designers och utvecklare i 33 studios runt om i världen. Den årliga crowdsource-rapporten är baserad på förstahandsobservationer, evidensbaserad forskning och kundarbete. I år har bidrag från Fjords nya Tokyo-studio och förvärvet INSITUM lagt till ytterligare 250 insikter från Japan och Latinamerika, vilket gör detta till den Fjord Trends-rapport med mest mångfald någonsin globalt sett. För att läsa rapporten, besök: accenture.com/Fjordtrends2020 eller trends.fjordnet.com och diskutera på Twitter #FjordTrends.

Om Accenture

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom olika branscher och affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär, och har över 500 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på accenture.se.

Accenture Interactive hjälper världens ledande varumärken att omvandla kundupplevelser tvärs hela kundresan. Genom våra integrerade erbjudanden inom design, marknadsföring, innehåll och köp, skapar vi nya vägar att vinna i dagens upplevelsestyrda samhälle. Accenture Interactive är, för det fjärde året i rad, rankad som världens största digitala byrå i den senaste Ad Age Agency-rapporten, och utsågs dessutom 2019 till ”mest innovativa företag inom reklam” av Fast Company. För mer information, följ oss på @AccentureSong eller besök www.accentureinteractive.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Markelius
Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 34 52
E-post: anna.markelius@accenture.com

Subscription Center
Visit our Subscription and Preference Center Visit our Subscription and Preference Center