Skip to main content Skip to footer

Cirkularitet i bilbranschen kan öka lönsamheten i värdekedjor med 50 procent

13 oktober 2022

Om rapporten

Om Accenture

Om the World Economic Forum: