Skip to main content Skip to footer

Företag som ställer om till hållbara affärsmodeller och digitaliserar kommer snabbare att återhämta sig från COVID-19-krisen

26 January 2021

Om rapporten

Om Accenture

Stay in the know with our newsletter