Skip to main content Skip to footer

Allt större behov av enklare kontakt med myndigheter

14 December 2022

Befolkningens syn

Myndighetsanställdas syn

Forskningsmetodik

Accenture Foresight

Om Accenture