Skip to main content Skip to footer

Svenskarnas förtroende för banker sjunker i spåren av covid-19

2 February 2021

Hantering av data allt viktigare

Permanent beteendeförändring eller pandemi-inspirerad trend?

Byte av bank minskar

Metod

Om Accenture

Stay in the know with our newsletters