Skip to main content Skip to footer

Störningar i varuförsörjningen kan kosta europeiska ekonomier upp till 920 miljarder euro 2023

16 June 2022

Innovativa leveranskedjor krävs i en ny ekonomisk ordning

Om rapporten

Om Accenture

Visit our Subscription and Preference Center