Skip to main content Skip to footer

Klimatförändringar med ökat extremväder hotar elförsörjningen

July 17, 2020

Att bygga ett motståndskraftigt elnät

Upprätta grunden för motståndskraft i elnäten

Bygg det motståndskraftiga elnätet

Utforska nya digitala lösningar

Metod

Om Accenture

Stay in the know with our newsletters