Skip to main content Skip to footer

COVID-19 har gjort hemmet till den nya marknadsplatsen

28 October 2020

Svenskar mer försiktiga att vistas på offentliga platser

Hemmet som den nya marknadsplatsen

Lokala varumärken prioriteras

Pandemin ökar användningen av digital teknik för konsumtion

Om undersökningen

Om Accenture

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev