Pandemin kan få långsiktiga effekter på hur och vad vi handlar. Omfattande undersökningar från Accenture visar att detaljhandel och konsumentinriktade företag måste anpassa sina erbjudanden för att möta kunderna i deras hemmamiljö.

STOCKHOLM; 28 oktober 2020 - COVID-19 kommer sannolikt att skapa permanenta förändringar i våra konsumentbeteenden. Ökat fokus på hållbar konsumtion och mer tid i hemmen kommer att prägla våra shoppingvanor en lång tid framöver. Det visar en serie undersökningar från Accenture, där fler än 8 800 konsumenter i 20 länder världen över har intervjuats.

Accenture har sedan den 19 mars 2020 intervjuat konsumenter världen över för att undersöka hur den rådande pandemin påverkar deras beteende, livsstil och konsumtion. De senaste två undersökningarna genomfördes mellan den 2–8 juni och 16–22 juni, dvs månader efter att många länder infört riktlinjer kring social distansering, resor och arbetsmiljö.

Resultaten visar att konsumenter runt om i världen redan har etablerat nya konsumtionsmönster vilka troligtvis kommer att fortsätta långt efter att pandemin är över. Det innebär att konsumenter i högre utsträckning än tidigare överväger fler faktorer vid shoppingval, såsom ekonomisk situation, vilken hälso- och miljöpåverkan deras köp har, och hur deras köp passar för en vardag spenderad i hemmet.

"Våra resultat indikerar att konsumtions- och beteendemönster står inför en långsiktig förändring. Några av trenderna i undersökningen såg vi även innan pandemin slog till, men det mest överraskande nu är omfattningen och takten – förändringar som vanligtvis skulle ha tagit flera år är nu komprimerade till några veckor. Vi förväntar oss att de nya konsumentbeteendena som präglat livet under pandemin kommer att fortsätta i över 18 månader och möjligen under stora delar av det nuvarande decenniet.", säger Peter Lindell som arbetar inom Accentures affärsområde detaljhandel.

Accenture har sammanfattat några av de mest tydliga trenderna från undersökningen, och gjort en jämförelse mellan hur svenska respondenter jämfört med det globala snittet ser på sina nya konsumtionsmönster:

  • 63% av de globalt tillfrågade spenderar mer tid på egenvård och mentalt välbefinnande, vilket bara 49% av svenskarna svarar.
  • Cirka sex av tio konsumenter (57%) säger att de har börjat träna mer hemma; och cirka fyra av tio svenskar (43%) uppger detsamma.
  • 67% av konsumenterna globalt uppgav att de fokuserar mer på att begränsa matsvinn och kommer sannolikt att fortsätta göra det framöver; motsvarande siffra är 48% i Sverige.
  • 60% av konsumenterna sade att de handlar mer hälso-medvetet och sannolikt kommer att fortsätta göra det. I Sverige är motsvarande siffra 33%.
  • 55% av konsumenterna sade att de handlar mer hållbart och sannolikt kommer att fortsätta göra det. Av svenskarna svarade 28% detsamma.

"Givetvis kommer lokala skillnader att finnas. Alla länder har infört anpassade restriktioner för deras befolkning, vilket påverkar hur snabbt olika förändringar i köpmönster blir till bestående vanor. I Sverige ser vi exempelvis att trenderna inom många områden inte utvecklas lika snabbt. Vi har haft mildare restriktioner än många andra länder under Covid-19, vilket kan medföra att vi inte behöver förändra våra vanor i lika stor utsträckning."

Svenskar mer försiktiga att vistas på offentliga platser

Generellt sett är svenskar mer försiktiga att vistas på offentliga platser än vad människor är i andra länder, trots att Sverige haft större rörelsefrihet. 65 procent av svenskarna känner sig obekväma med att kommande månader besöka en bar, klubb, sportevenemang eller konsert. Av de globala konsumenterna svarar 56 procent att de är obekväma med att besöka samma platser.

Hemmet som den nya marknadsplatsen

Den starkaste trenden från undersökningen är att människor spenderar mer tid i sina hem, vilket får långsiktiga konsekvenser för återförsäljare och konsumentinriktade företag, som nu behöver skräddarsy sina produkter och tjänster för att skapa en mer ”hemmabaserad” upplevelse. Hela 69 procent av alla respondenter svarade att de kommer utöva den mesta av sin interaktion med andra människor från hemmet, i en väns hem, eller via virtuella verktyg. Dessutom svarade 53 procent av respondenterna som aldrig tidigare arbetat hemma att de planerar att göra det oftare i framtiden. Att konsumenter spenderar mer tid i hemmet påverkar också vilken typ av produkter de köper.

Undersökningarna visar att konsumenter köper mer personliga hygien- och rengöringsprodukter samt livsmedel, konserverade och färska, medan färre mode-, skönhets- och hemelektronikprodukter konsumeras.

Lokala varumärken prioriteras

Det finns dessutom en förändring i köpbeteende bland svenskarna avseende varumärken. 56 procent av alla respondenter uppger att de köper mer lokalt producerade produkter, och 84 procent säger att de planerar att fortsätta göra det i framtiden. Bland svenskarna uppger 15 procent att de köper mer från små lokala varumärken, och 13 procent köper mer från svenska märken. Dessutom svarade 56 procent av alla respondenter globalt att pandemin gjort att de handlar mer i butiker i närområdet. Detta är givetvis ett resultat av att fler spenderar mer tid hemma, men hela 79 procent av de som handlar mer i lokala butiker uppger att de kommer fortsätta göra det på längre sikt.

Pandemin ökar användningen av digital teknik för konsumtion

Föga förvånande visar undersökningen att pandemin ökar konsumtion via e-handel, särskilt när det gäller livsmedel. E-handeln för livsmedel förväntas öka med 120 procent i Sverige för de personer som aldrig eller sällan handlat mat online tidigare.

Svenskarna har även ökat användningen av kontaktlösa betalningar, där 24 procent svarar att de kommer fortsätta med det. Köp via appar har också ökat och 24 procent av svenskarna svarar att de sannolikt kommer att fortsätta med det. Användningen av tjänster som hemkörning respektive ”click and collect” förväntas också permanent öka med cirka 20 procent vardera.

"Människors omställning av inköpsprioriteringar, personlig livsstil och arbetsliv kräver betydande förändringar av detaljhandeln”, säger Peter Lindell. ”Livsmedelsvaror var, tills nyligen, ett område där många var ovilliga att handla online, men COVID-19 har snabbt förändrat det. Resultaten visar hur människor som inte varit lika bekväma med e-handel och annan digital teknik har tvingats övervinna sin tveksamhet - och denna förändring är enorm. Många företag inom handeln kommer löpande att behöva uppdatera sitt sätt att nå ut till sina kunder och förenkla shoppingupplevelsen.”

En stor slutsats från den globala undersökningen är att COVID-19 påskyndar människors anpassning till ny teknik och en digital vardag i hemmet. Antalet konsumenter som sa att de är intresserade av att köpa eller öka sin användning av ny teknik har ökat dramatiskt. Mer än hälften av de tillfrågade sa att de sannolikt kommer att öka sin användning av röstaktiverade digitala assistenter, rekommendations-appar, självbetjänings-appar, smarta enheter och kroppsnära teknik.

”Pandemin kommer sannolikt resultera i en mer hållbar och hälsosammare konsumtion under de kommande tio åren, där konsumenterna tillbringar mer tid i hemmet och vill balansera vad de köper och hur de tillbringar sin tid.”, säger Peter Lindell. ”Samtidig är detta en viktig tid för företag, som behöver se till att de har förmåga att vara relevanta för konsumenter och kunder. Med förändrade köpmönster ökar vikten av produkter och tjänster är anpassade efter kunders behov - inte bara idag, utan även efter pandemin.”

Om undersökningen

Accenture har genomfört flera undersökningar för att kartlägga hur globala konsumentprioriteringar, köpbeslut och beteendemönster förändras under COVID-19-pandemin. Enkätundersökningar med fler än 8 800 konsumenter på 20 marknader - Australien, Brasilien, Chile, Kina, Kanada, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Mexiko, Ryssland, Sydkorea, Spanien, Sverige, Singapore, Förenade Arabemiraten, Storbritannien, Österrike, USA - genomfördes online mellan 19 mars och 22 juni 2020. Accenture planerar att utföra uppföljningsundersökningar under de kommande veckorna och månaderna.

För att läsa mer om undersökningarna, kan du ta del utav följande två rapporter: consumer och retail.

Om Accenture

Accenture är ett globalt konsultföretag inriktat på digitalisering, molntjänster och cybersäkerhet. Med specialistkunskap och erfarenhet från 40 olika branscher erbjuder vi tjänster inom strategi, rådgivning, IT, interaktiva lösningar samt verksamhetsoptimering. Till vår hjälp har vi världens största nätverk av tekniskt avancerade intelligent operations center. Vi är 506 000 medarbetare i mer än 120 länder som varje dag levererar på löftet om teknisk och mänsklig uppfinningsförmåga. Genom att anamma kraften i förändring skapar vi värde och gemensamma framgångar för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i stort. Besök oss gärna på accenture.se

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Markelius
Accenture
+46730513452
anna.markelius@accenture.com

Subscription Center
Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev