Skip to main content Skip to footer

Konsultant_ka Marketing Automation / Hiper-personalizacji

Warsaw Job No. r00186754 Full-time - Hybrid

Job Description

Czy też masz wrażenie, że niektóre firmy potrafią doskonale dopasować swoją ofertę i komunikację do Twoich potrzeb, a inne wydają się mówić i proponować to samo każdemu, nie patrząc czy jest to dla klienta wartościowe? Jedne potrafią dostosować środek i sposób komunikacji oraz porę kontaktu do Twoich preferencji, a inne nie?

W naszym zespole CRM&Marketing Automation pomagamy największym firmom wejść na nieosiągalny dotąd poziom zrozumienia potrzeb klientów i hiper-personalizacji komunikacji z nimi. Wspólnie definiujemy strategie i wdrażamy rozwiązania, które pozwalają w optymalny sposób pozyskiwać nowych klientów, budować relacje z obecnymi klientami i przekuwać to na wyniki biznesowe oraz rosnącą satysfakcję klientów.

Jeśli to zagadnienie nie jest Ci obce, zapraszamy Cię, abyś jako Konsultant/-ka Marketing Automation pełnił/-a kluczową rolę w realizacji takich transformacji.

Co będziesz robić?

 • Definiować strategie i uczestniczyć we wdrażaniu rozwiązań hiper-personalizacji komunikacji dla firm posiadających miliony klientów i kluczowy wpływ na ich życie,

 • Poznawać potrzeby instytucji i ich klientów, oraz projektować rozwiązania biznesowe i/lub systemowe adresujące je,

 • Stanowić eksperckie wsparcie analityczne da klienta i zespołu wdrożeniowego,

 • Dbać o najwyższą jakość dostarczanych rozwiązań, we współpracy z naszym zespołem oraz międzynarodowymi Centrami Kompetencji w ramach Accenture.

Qualifications

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • Minimum 2 lat doświadczenia w analizie biznesowej i/lub systemowej,

 • Znajomość platform wspierających hiper-personalizację, jak Adobe, Pega, Salesforce, SAS,

 • Wysoce rozwiniętych umiejętności analitycznych oraz interpersonalnych: komunikatywności, umiejętności pracy w zespole, kreatywności,

 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracach projektowych przy wdrożeniu rozwiązań z zakresu CRM, marketingu i personalizacji komunikacji z klientami,

 • Doświadczenie w branży finansowej,

Jakie będziesz mieć z tego korzyści?

 • Staniesz się częścią zgranego, prężnie rozwijającego się zespołu, któremu zależy na budowaniu zdrowej atmosfery w pracy,

 • Zdobędziesz doświadczenie pracy  w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej, ale nie tylko,

 • Wspólnie będziemy realizować projekty "from the scratch"

Co możemy Ci zaoferować:

 • Pracę hybrydową.

 • Umowę o pracę

 • Prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz program akcji pracowniczych. 

 • Dostęp do platformy MyBenefit (możliwość skorzystania z szerokiej gamy produktów i usług, w tym karty Multisport).

 • Szerokie możliwości rozwoju, indywidualne wsparcie People Lead’a, sesje z Coachemoraz  jasno określoną ścieżkę rozwoju zawodowego dostosowaną do Twoich potrzeb,

 • Pakiet szkoleniowy (oferta szkoleń miękkich, technicznych i językowych, dostęp do platform e-learningowych, możliwość dofinansowania do kursów oraz certyfikacji).

 • Employee Assistance Program – konsultacje prawnicze, finansowe oraz psychologiczne.

 • Płatny program poleceń pracowniczych.

Accenture nie dyskryminuje kandydatów do pracy ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną lub jakiekolwiek inne przesłanki niedopuszczalne przez polskie prawo.

Jeśli ta oferta brzmi dla Ciebie interesująco, nie zwlekaj, zaaplikuj online już dziś.  

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. 

Life at Accenture

Training and Development

Take time away to learn and learn all the time in our regional learning hubs, connected classrooms, online courses and learning boards.

Work Environment

Be your best every day in a work environment that helps drive innovation in everything you do.

Learn more about Accenture

Our Expertise

See how we embrace the power of change to create value and shared success for our clients, people, shareholders, partners and communities.

Meet Our People

From entry-level to leadership, across all business and industry segments, get to know our people harnessing technology to make a difference, every day.

Stay connected

Join Our Team

Search open positions that match your skills and interest. We look for passionate, curious, creative and solution-driven team players.

Keep Up to Date

Stay ahead with careers tips, insider perspectives, and industry-leading insights you can put to use today–all from the people who work here.

Job Alert Emails

Personalize your subscription to receive job alerts, latest news and insider tips tailored to your preferences. See what exciting and rewarding opportunities await.