Skip to main content Skip to footer

Job Description

Dołącz do naszego zespołu Communication, Media & Technology w ramach Accenture Technology, w którym realizujemy projekty dla naszych partnerów biznesowych w Polsce i w Europie w obszarze telekomunikacji, mediów i nowych technologii. Poszukujemy programistów otwartych na zdobywanie nowej wiedzy, kreatywnych, komunikatywnych, lubiących pracę w zespole.

Na naszym projekcie rozwijamy systemy bilingowe dla jednego z wiodących operatorów telekomunikacyjnych. Są one napisane m. in. w Java, Spring, RuST z wykorzystaniem technologii chmurowych.

Czym będziesz się zajmować?

 • projektowaniem, kodowaniem, testami rozwiązań i wsparciem wdrożeń,

 • analizą błędów, przygotowywaniem poprawek,

 • peer review, optymalizacją kodu, rekomendowaniem ulepszeń,

 • kooperacją z innymi zespołami projektowymi.

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • około dwuletniego doświadczenia programistycznego,

 • dobrej znajomości technologii: Java, Spring, SQL,

 • mile widziana znajomość: RUST i Google Cloud Platform,

 • pomysłowości, dociekliwości i kreatywnego rozwiązywania problemów na systemie produkcyjnym o dużej skali,

 • potywacji do nauki, samodzielności, komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,

 • dobrej znajomości języka angielskiego,

 • wykształcenia wyższego na kierunku Informatyka lub pokrewnych.

Qualifications

Co możemy Ci zaoferować?

 • elastyczna forma zatrudnienia (B2B lub umowa o pracę),

 • prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz program akcji pracowniczych,

 • dostęp do platformy MyBenefit (możliwość skorzystania z szerokiej gamy produktów i usług, w tym karty Multisport),

 • indywidualne wsparcie people leada i określoną ścieżkę rozwoju zawodowego, a także możliwość sesji z coachem,

 • szeroki pakiet szkoleniowy (oferta szkoleń miękkich i technicznych, dostęp do platformy e-learningowej, możliwość dofinansowania do kursów oraz certyfikacji),

 • udział w realizacji projektów na globalną skalę dla największych międzynarodowych firm z Fortune500 z użyciem najnowszych rozwiązań i narzędzi technologicznych,

 • Employee Assistance Program – bezpłatne wsparcie w jednorazowych konsultacjach prawniczych, finansowych oraz psychologicznych,

 • płatny program poleceń pracowniczych.

Jeśli ta oferta brzmi dla Ciebie interesująco, nie zwlekaj, zaaplikuj online już dziś!

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych),  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Life at Accenture

Training and Development

Take time away to learn and learn all the time in our regional learning hubs, connected classrooms, online courses and learning boards.

Work Environment

Be your best every day in a work environment that helps drive innovation in everything you do.

Learn more about Accenture

Our Expertise

See how we embrace the power of change to create value and shared success for our clients, people, shareholders, partners and communities.

Meet Our People

From entry-level to leadership, across all business and industry segments, get to know our people harnessing technology to make a difference, every day.

Stay connected

Join Our Team

Search open positions that match your skills and interest. We look for passionate, curious, creative and solution-driven team players.

Keep Up to Date

Stay ahead with careers tips, insider perspectives, and industry-leading insights you can put to use today–all from the people who work here.

Job Alert Emails

Personalize your subscription to receive job alerts, latest news and insider tips tailored to your preferences. See what exciting and rewarding opportunities await.