Job Description

Kompleksowe Programy Transformacji Technologicznej w obszarze Bankowości (Integracja Biznesowa i Systemowa)

Czym będziesz się zajmować:

 • Zarządzanie pracami zespołu Klienta w zakresie wypracowania specyfikacji rozwiązania,
 • Doradztwo biznesowe i technologiczne dla Klienta,
 • Odpowiedzialność za kompletność, spójność i jakość produktów prac zespołu,
 • Zapewnienie i utrzymanie porozumienia i efektywnej komunikacji pomiędzy członkami zespołu (Biznes, IT, Operacje),
 • Budowanie i rozwijanie relacji z zespołem klienta,
 • Organizowanie i realizowanie warsztatów,
 • Monitorowanie i raportowanie postępów prac.

Show more


Qualifications

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Ekonometria, Informatyka, Ekonomia, lub pokrewne),
 • 1-5 lat relewantnego doświadczenia zawodowego,
 • Znajomość obszaru bankowości (specjalizacja w określonym produkcie lub funkcji będzie atutem),
 • Umiejętność pracy z danymi: struktury danych, modelowanie będzie atutem,
 • Umiejętność przedstawiania skomplikowanych problemów i rozwiązań w prosty, logiczny i skuteczny sposób,
 • Zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami w dynamicznym środowisku pracy,
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne w języku polskim i angielskim. Znajomość języka trzeciego będzie atutem,
 • Znajomość pakietu MS Office (MS Excel, MS Powerpoint, MS Power BI),
 • Silna motywacja wewnętrzna do wykonywania zadań.

Co możemy Ci zaoferować:

 • Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego.
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Przyjazną atmosferę pracy, cykliczne spotkania integracyjne, możliwość rozwijania pozazawodowych zainteresowań w klubach tematycznych
 • Prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz program akcji pracowniczych.
 • Dostęp do platformy MyBenefit (możliwość skorzystania z szerokiej gamy produktów i usług, w tym karty Multisport oraz karty lunchowej).
 • Indywidualne wsparcie Career counselor’a i określoną ścieżkę rozwoju zawodowego, a także możliwość sesji z Coachem.
 • Szeroki pakiet szkoleniowy (oferta szkoleń miękkich i technicznych, dostęp do platformy e-learningowej, możliwość dofinansowania do kursów oraz certyfikacji)
 • Udział w realizacji projektów na globalną skalę dla największych międzynarodowych firm z Fortune500 z użyciem najnowszych rozwiązań i narzędzi technologicznych.
 • Employee Assistance Program – bezpłatne wsparcie w jednorazowych konsultacjach prawniczych, finansowych oraz psychologicznych.
 • Płatny program poleceń pracowników. 


W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o nastę

pującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

All employment decisions shall be made without regard to age, race, creed, color, religion, sex, national origin, ancestry, disability status, veteran status, sexual orientation, gender identity or expression, genetic information, marital status, citizenship status or any other basis as protected by federal, state, or local law.

Job candidates will not be obligated to disclose sealed or expunged records of conviction or arrest as part of the hiring process.

Accenture is committed to providing veteran employment opportunities to our service men and women.

COVID-19 update:  The safety and well-being of our candidates, our people and their families continues to be a top priority. Until travel restrictions change, interviews will continue to be conducted virtually. 

Life at Accenture

Work where you're inspired to explore your passions and where your talents are nurtured and cultivated. Innovate with leading-edge technologies on some of the coolest projects you can imagine.

image

Training and Development

Take time away to learn and learn all the time in our regional learning hubs, connected classrooms, online courses and learning boards.

LEARN MORE

image

Work Environment

Be your best every day in a work environment that helps drive innovation in everything you do.


LEARN MORE

View All

Learn more about Accenture

Our more than 600,000 people in more than 120 countries, combine unmatched experience and specialized skills across more than 40 industries. We embrace the power of change to create value and shared success for our clients, people, shareholders, partners and communities.

View All

Stay connected

Join our Team

Join Our Team

Search open positions that match your skills and interest. We look for passionate, curious, creative and solution-driven team players.

Keep up to date

Keep Up to Date

Stay ahead with careers tips, insider perspectives, and industry-leading insights you can put to use today–all from the people who work here.

Stay Connected

Job Alert Emails

Personalize your subscription to receive job alerts, latest news and insider tips tailored to your preferences. See what exciting and rewarding opportunities await.

View All