Job Description

Dołącz do naszego zespołu realizującego projekty IT dla wiodących instytucji finansowych współtworzących rynki kapitałowe w Polsce oraz EU. Jako część naszego międzynarodowego zespołu będziesz współpracował z kolegami i koleżankami z różnych części świata, rozwijając swoje umiejętności analizy potrzeb klientów, projektowania i tworzenia optymalnych rozwiązań. Będziesz wdrażał nowoczesne systemy informatyczne o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz rozwijał unikalną wiedzę biznesowo-techniczną w Obszarze Rynków/Skarbu.

Nasza praktyka obejmuje wdrożenia systemów FO, MO oraz BO, zarówno gotowych jak i w pełni kastomowych, oferujemy usługi dla wszystkich wiodących rozwiązań. Pracujemy dla takich klientów jak banki, ubezpieczyciele, duże firmy z własnymi działami treasury. Oferujemy usługi doradztwa strategicznego, optymalizacji procesów, analiz biznesowych i systemowych, wdrożeń oraz utrzymania systemów.

Czym będziesz się zajmować?

  • Współpracą z klientami, w zakresie wdrażania i utrzymywania systemów Front Office wykorzystywanych w Obszarze Rynków/Skarbu.
  • Analizą biznesową w zakresie funkcjonowania produktów skarbowych zarówno od strony rynkowej jak i od strony implementacji w systemie.
  • Analizą i wdrażaniem międzynarodowych oraz lokalnych regulacji rynku finansowego.
  • Analizą w zakresie pozyskiwania danych rynkowych i ich wykorzystywania w procesach decyzyjnych.
  • Zbieraniem i analizą wymagań, analizą obecnych procesów operacyjnych oraz analizą istniejącej dokumentacji systemów.
  • Projektowaniem zmian i usprawnień w systemach, zlecaniem oraz odbiorem prac programistycznych, konfiguracją systemu, testowaniem zmian.
  • Szkoleniem użytkowników końcowych oraz przygotowywaniem dokumentacji projektowej.
  • Przygotowaniem oraz prowadzeniem warsztatów z interesariuszami projektu.
  • Analizą i modelowaniem danych.
  • Tworzeniem narzędzi wspierających prace analityczne i testowe.
  • Koordynowaniem i raportowaniem postępów wydzielonych strumieni prac.


  Qualifications

  Czego od Ciebie oczekujemy?

   • Doświadczenia we wdrażaniu lub utrzymaniu systemów w Obszarze Rynków/Skarbu lub doświadczenie w pracy w dziale treasury dowolnej instytucji/firmy.
   • Znajomości przynajmniej jednego z systemów: Calypso, Kondor+, Murex lub innego systemu oferującego podobną funkcjonalność.
   • Umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych oraz bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.
   • Doświadczenia w przynajmniej w jednym z poniższych obszarów: zbieranie i analiza wymagań, projektowanie rozwiązań, implementacja rozwiązań, konfiguracja systemu.
   • Rozumienia procesów i funkcjonalności w Obszarze Rynków/Skarbu.
   • Znajomości transakcji na instrumentach pochodnych oraz papierach wartościowych w obrocie giełdowym i pozagiełdowym.
   • Mile widziana znajomość: platform tradingowych, zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz zagadnień związanych z rachunkowością.
   • Mile widziana znajomość SQL oraz VBA.
   • Mile widziane wykształcenie z zakresu informatyki, matematyki, fizyki, ekonomii, ekonometrii, metod ilościowych lub innej pokrewnej dziedziny.

   Co możemy Ci zaoferować?

   • Szybki rozwój i zdobywanie wiedzy od ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie systemów dla rynków kapitałowych
   • Pracę w Warszawie w modelu hybrydowym
   • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
   • Prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz program akcji pracowniczych
   • Dostęp do platformy MyBenefit (możliwość skorzystania z szerokiej gamy produktów i usług, w tym karty Multisport oraz karty lunchowej)
   • Indywidualne wsparcie Career counselora i określoną ścieżkę rozwoju zawodowego, a także możliwość sesji z Coachem
   • Szeroki pakiet szkoleniowy (oferta szkoleń miękkich i technicznych, dostęp do platformy e-learningowej, możliwość dofinansowania do kursów oraz certyfikacji)
   • Udział w realizacji projektów na globalną skalę dla największych międzynarodowych firm z Fortune500 z użyciem najnowszych rozwiązań i narzędzi technologicznych
   • Employee Assistance Program – bezpłatne wsparcie w jednorazowych konsultacjach prawniczych, finansowych oraz psychologicznych
   • Płatny program poleceń pracowników
   • Możliwe zatrudnienie B2B

   Jeśli ta oferta brzmi dla Ciebie interesująco, nie zwlekaj, zaaplikuj online już dziś. 

    

   W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści: 

    

   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. 

    

   Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych),  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”. 

    

   Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji. 

    

   Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa. 

   All employment decisions shall be made without regard to age, race, creed, color, religion, sex, national origin, ancestry, disability status, veteran status, sexual orientation, gender identity or expression, genetic information, marital status, citizenship status or any other basis as protected by federal, state, or local law.

   Job candidates will not be obligated to disclose sealed or expunged records of conviction or arrest as part of the hiring process.

   Accenture is committed to providing veteran employment opportunities to our service men and women.

   Please read Accenture’s Recruiting and Hiring Statement for more information on how we process your data during the Recruiting and Hiring process.

   COVID-19 update:  The safety and well-being of our candidates, our people and their families continues to be a top priority. Until travel restrictions change, interviews will continue to be conducted virtually. 

   Life at Accenture

   Work where you're inspired to explore your passions and where your talents are nurtured and cultivated. Innovate with leading-edge technologies on some of the coolest projects you can imagine.

   image

   Training and Development

   Take time away to learn and learn all the time in our regional learning hubs, connected classrooms, online courses and learning boards.

   LEARN MORE

   image

   Work Environment

   Be your best every day in a work environment that helps drive innovation in everything you do.


   LEARN MORE

   View All

   Learn more about Accenture

   Our more than 700,000 people in more than 120 countries, combine unmatched experience and specialized skills across more than 40 industries. We embrace the power of change to create value and shared success for our clients, people, shareholders, partners and communities.

   View All

   Stay connected

   Join our Team

   Join Our Team

   Search open positions that match your skills and interest. We look for passionate, curious, creative and solution-driven team players.

   Keep up to date

   Keep Up to Date

   Stay ahead with careers tips, insider perspectives, and industry-leading insights you can put to use today–all from the people who work here.

   Stay Connected

   Job Alert Emails

   Personalize your subscription to receive job alerts, latest news and insider tips tailored to your preferences. See what exciting and rewarding opportunities await.

   View All