Job Description

 

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny/-a za:

 • Budowanie świadomości marki Accenture jako pracodawcy na lokalnym rynku pracy;
 • Promocja firmy podczas targów pracy, konferencji i dni karier;
 • Aktywna współpraca z lokalnymi uczelniami, organizacjami studenckimi i biurami karier, a także z takimi organizacjami zewnętrznymi, jak ABSL oraz Urzędy Miast;
 • Budowanie wizerunku firmy poprzez aktywność na portalach społecznościowych;
 • Analiza rynku i identyfikowanie nowych kanałów dotarcia do kandydatów;
 • Bliska współpraca z zespołem rekrutacji oraz przedstawicielami biznesu w celu aktywnego pozyskiwania kandydatów i podnoszenia efektywności procesu rekrutacji;
 • Przygotowywanie tekstów i materiałów promocyjnych;
 • Odpowiedzialność za budżet i koordynacja współpracy z dostawcami zewnętrznymi;
 • Budowanie planu i strategii działań w oparciu o współpracę z partnerami biznesowymi wewnętrznymi i zewnętrznymi;
 • Zarządzanie rozproszonym 2-3 osobowym zespołem zlokalizowanym w Łodzi i Katowicach.


Accenture Carnival

Carnival Corporation reimagines guest experiences with high-touch tech.
Read More

Qualifications

Umiejętności wymagane:

 • Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze Employer Branding, Recruitment Marketing lub Marketing;
 • Doświadczenie w realizacji kampanii promocyjnych i wizerunkowych;
 • Wykształcenie wyższe (preferowane ZZL, Psychologia, Socjologia, Marketing);
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. B2);
 • Pozytywna energia i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;
 • Kreatywność i umiejętność analizy rynku, pozyskiwania informacji.
 
Oferujemy:
 • Współpracę w oparciu o umowę o zastępstwo (umowa o pracę);
 • Możliwość wzięcia udziału w fascynującym wyzwaniu, jakim jest ciągły rozwój zespołu Accenture w Katowicach;
 • Międzynarodowe, dynamiczne i dojrzałe biznesowo środowisko pracy o wysokiej kulturze organizacyjnej;
 • Opiekę Career Cancelor’a i wsparcie w osiąganiu zawodowych celów;
 • Konkurencyjny pakiet socjalny: prywatną opiekę medyczną, dodatkowe ubezpieczenie na życie, bony lunchowe, pakiety sportowe;
 • Dodatkowe zajęcia z języków obcych;
 • Elastyczny czas pracy oraz możliwość częściowej pracy zdalnej.
 

Jeśli ta oferta brzmi dla Ciebie interesująco, nie zwlekaj, zaaplikuj online już dziś.

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych),  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

 

Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.

 

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

 

Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 
 

All employment decisions shall be made without regard to age, race, creed, color, religion, sex, national origin, ancestry, disability status, veteran status, sexual orientation, gender identity or expression, genetic information, marital status, citizenship status or any other basis as protected by federal, state, or local law.

Job candidates will not be obligated to disclose sealed or expunged records of conviction or arrest as part of the hiring process.

Accenture is committed to providing veteran employment opportunities to our service men and women.

Life at Accenture

Work where you're inspired to explore your passions and where your talents are nurtured and cultivated. Innovate with leading-edge technologies on some of the coolest projects you can imagine.

image

Work Environment

Be your best every day in a work environment that helps drive innovation in everything you do.


LEARN MORE

image

Training and Development

Take time away to learn and learn all the time in our regional learning hubs, connected classrooms, online courses and learning boards.

LEARN MORE

View All

Learn more about Accenture

With over 450,000 employees in more than 120 countries, Accenture solves our clients' toughest challenges by providing a broad range of services and solutions in strategy, consulting, digital, technology and operations.

View All

Stay connected

Join our Team

Join Our Team

Search open positions that match your skills and interest. We look for passionate, curious, creative and solution-driven team players.

Keep up to date

Keep Up to Date

Stay ahead with careers tips, insider perspectives, and industry-leading insights you can put to use today–all from the people who work here.

Stay Connected

Stay Connected

Receive job alerts, latest news and insider tips tailored to your preferences. See what exciting and rewarding opportunities await.

View All