Skip to main content Skip to Footer

Job ListingPraktykant/ka - Junior C/C++ Developer

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00704547

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Kariera w obszarze konsultingu jest zróżnicowana i stymulująca. Każdy projekt stanowi będzie dla Ciebie wyzwaniem i umożliwi kontakt z nowymi klientami, zagadnieniami biznesowymi, technologiami i ludźmi. Poszukujemy praktykantów potrafiących kwestionować konwencjonalny sposób myślenia i będących w stanie oferować unikalne i innowacyjne rozwiązania dla naszych klientów. Nasza firma to miejsce, w którym możesz pracować z najzdolniejszymi ludźmi w biznesie i technologii określając nowe możliwości i podejmując najtrudniejsze wyzwania.
 

Czym będziesz się zajmować:
 
Weźmiesz udział w rozwoju i utrzymaniu grupy systemów w obrzarze telekomuniakcji, przetwarzających operacje dla kilkunastu milionów klientów końcowych zarówno w trybie wsadowym jak i czasie rzeczywistym. Twoim celem będzie zapewnienie działania systemów w określonym rygorze SLA oraz ich rozwój, wprowadzający nowe funkcjonalności potrzebne do świadczenia najnowocześniejszych usług.
 
 • Analizą wymagań, kodowaniem, testami rozwiązań.
 • Analizą zgłaszanych błędów, przygotowywaniem poprawek.
 • Optymalizacją kodu i rekomendowaniem możliwych ulepszeń.
 • Tworzeniem dokumentacji technicznej.
 • Aktywnym udziałem w usprawnianiu procesów i produktów.
 • Kooperacją z innymi zespołami projektowymi.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Statusu Studenta ostatnich lat studiów takich kierunków jak: informatyka, telekomunikacja, elektronika, matematyka, metody ilościowe i systemy informacyjne i kierunki pokrewne.
 • Dobrej lub bardzo dobrej znajomości programowania w C ++.
 • Znajomości SQL, PL/SQL, Oracle Database oraz systemu Linux.
 • Znajomości systemów kontroli wersji (GIT).
 • Mile widziana będzie znajomość języków skryptowych (Perl, Python), oraz narzędzi takich jak GitLab i Jira.
 • Dobrej znajomości języka angielskiego i polskiego w mowie i piśmie.
 • Dyspozycyjności w trakcie odbywania praktyki (min. 30 godzin w tygodniu).
 
Oferujemy:
 
 • Płatne praktyki na okres min. 3 miesiący – start w najbliższym czasie!
 • Rozwojowe zadania - współudział w tworzeniu rozwiązań, z których korzystają miliony ludzi na całym świecie.
 • Zdobycie doświadczenia w renomowanej firmie konsultingowej.
 • Po zakończeniu praktyk uzyskanie referencji oraz możliwość zatrudnienia na umowę o pracę - uproszczony proces rekrutacji.
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city