Skip to main content Skip to Footer

Job ListingDevOps Engineer

Job Location: Krakow

Regional Description: Poland

Job Number: 00702419

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Poszukujemy osób na stanowisko DevOps Engineer, które chcą rozwijać swoją wiedzę w zakresie automatyzacji rozwiązań, optymalizacji pracy zespołów programistycznych oraz procesu dostarczania oprogramowania przez cały jego cykl życia. Jeżeli jesteś otwarty na nowe technologie i dynamiczne środowisko pracy – ta oferta jest dla Ciebie. 

  

 

Czym się będziesz zajmować: 

·       Automatyzacją rozwiązań i optymalizacją pracy zespołu Developerów 

·       Rozwojem i utrzymaniem środowiska Continuous Integration 

·       Utrzymywaniem i rozwijaniem narzędzi DevOps: 

o   kontrola wersji:  Bitbucket, TFS, Gitlab czy inne 

o   automatyzacja i orkiestracjaJenkins, TFS, Bamboo czy inne 

o   statyczna analiza koduSonarQube 

o   monitorowanieNew Relic, Grafana, Prometheus, Azure App Insights 

Czego od Ciebie oczekujemy? 

·       Znajomości metodologii Agile/Scrum oraz pojęć z zakresu Continuous Integration i Continuous Delivery 

·       Znajomości cyklu życia produktu 

·       Podstawowej znajomości narzędzi automatyzacji takich (np. Jenkins) 

·       Podstawowej znajomości programowania skryptowego (np. skrypty powłoki BASH) 

·       Doświadczenia w pracy z systemami operacyjnymi Windows lub Linux 

·       Podstawowej znajomości systemu kontroli wersji - GIT 

·       Znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym 

·       Dodatkowym atutem będzie znajomość Docker’aBitbucketa i innych narzędzi DevOps 

 

 

Co oferujemy w zamian? 

·       Pracę w jednej z największych na świecie firm doradztwa IT 

·       Poznanie różnych technologii i narzędzi użytych do ich wdrożenia 

·       Szerokie możliwości rozwoju: 

o   dofinansowanie kursów i certyfikacji 

o   dostęp do materiałów oraz platform e-learningowych 

o   udział w konferencjach i szkoleniach 

·       Opiekę dedykowanego mentora, pomoc doświadczonych specjalistów, a także jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery 

·       Pełen komfort pracy: 

o   prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i najbliższych 

o   ubezpieczenie na życie 

o   karnety sportowe (karta Multisport) 

o   vouchery lunchowe 

o   korporacyjną kartę kredytową American Express Gold 

o   ergonomiczne wyposażenie biurowe 

·       Elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej 

 

Jeśli ta oferta brzmi dla Ciebie interesująco, nie zwlekaj, zaaplikuj online już dziś.W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych),  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

 

Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.

 

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

 

Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city