Skip to main content Skip to Footer

Job ListingPraktykant/ka w obszarze doradztwa biznesowego (zespół Retail)

Job Location: Warsaw

Regional Description: Poland

Job Number: 00690987

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Zespół Retail zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz wdrażaniem najlepszych praktyk w procesach biznesowych dla firm zajmujących się handlem detalicznym i hurtowym, głównie w obszarze procesów łańcucha dostaw.

 
Czym będziesz się zajmować:
 • Wsparciem przygotowania dokumentów projektowych i wspieraniem komunikacji wewnątrz zespołu.
 • Wsparciem zadań organizacyjnych na projekcie.
 • Wsparciem testów nowych aplikacji.
 • Zdobywaniem wiedzy o procesach łańcucha dostaw w branży retail.

 

 • Status studenta, preferowany IV rok studiów na kierunkach: zarządzanie, informatyka lub pokrewne.
 • Zainteresowanie tematyką nowych technologii oraz obszarami takimi jak: UX design, design thinking.
 • Zainteresowanie tematyką wdrożeń systemów IT i zarządzania wdrożeniami.
 • Otwartość na pracę z ludźmi i nowe wyzwania.
 • Kreatywne podejście do rozwiązywania problemów.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego w mowie i piśmie (warunek konieczny).
 • Rzetelność i profesjonalne podejście do powierzonych zadań.
 • Dyspozycyjność min. 30 godzin w tygodniu (z możliwością elastycznego planowania czasu pracy) oraz chęć nawiązania współpracy dłuższej niż 3 miesiące.  
 
Oferujemy:
 • Płatną praktykę na okres min. 3 miesięcy.
 • Wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji.
 • Dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań IT.
 • Możliwość wyjazdów na projekty zagraniczne.
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.
Klauzula zgody przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych),  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city