Skip to main content Skip to Footer

Job ListingStarszy Programista Talend (Katowice)

Job Location: Katowice

Regional Description: Poland

Job Number: 00671042

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Starszy Programista Talend

Lokalizacja: Katowice 

Czym będziesz się zajmować?

 • rozwojem i optymalizacją rozwiązań ETL opartych o technologię Talend;
 • uczestnictwem w projektowaniu rozwiązań typu BigData i BI;
 • monitorowaniem wydajności środowisk integracji i transformacji danych oraz przetwarzania strumieniowego;
 • konsultacjami z innymi członkami zespołu programistycznego i udzielaniem wsparcia w kwestiach związanych bazami danych.

 

 

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań ETL;
 • doświadczenia w pracy z Talend Data Fabric / Data Quality;
 • doświadczenia w programowaniu w jednym z języków: Scala, Python, Java, R;
 • dobrej znajomości języka SQL;
 • dobrej znajomości języka angielskiego;
 • umiejętności dokumentowania pracy;
 • znajomości systemów kontroli wersji np Git/GitHub.

 

Co możemy Ci zapewnić?

 • możliwość dołączenia do budowanego od podstaw centrum rozwoju oprogramowania jednej z największych na świecie firm doradztwa IT;

 • wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji – pełne dofinansowanie kursów i certyfikacji, dostęp do materiałów oraz platform e-learningowych, opiekę mentora, jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery;
 • pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold;
 • elastyczny czas pracy oraz możliwość częściowej pracy zdalnej.
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: katowice.recruitment@accenture.com
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city