Skip to main content Skip to Footer

Job ListingPraktykant/ka IT (Retail) ze znajomością jęz. rosyjskiego

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00636563

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Współpracuje z największymi i najbardziej rozpoznawalnymi firmami. Strona internetowa firmy to www.accenture.com.  
 
Zespół Retailowy zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla klientów zajmujących się handlem detalicznym i hurtowym, głównie w obszarze procesów łańcucha dostaw. Wdrażane systemy pozwalają na lepszą kontrolę zasobów, udoskonalenie procesów biznesowych oraz umożliwia dokładniejsze analizy danych pozwalających podejmować operacyjne i strategiczne decyzje.
 
 
Charakterystyka pracy: 
 • Uzgadnianie i analizowanie wymagań biznesowych z klientem.
 • Bieżąca współpraca z programistami w celu koordynacji wdrożeń oraz zapewnienia zgodności oprogramowania ze specyfikacją.
 • Zapewnianie wsparcia analitycznego dla klienta oraz zespołu programistycznego na etapach projektowania, programowania i testowania wdrażanych rozwiązań.
 • Studenci ostatnich lat studiów (m.in. informatyka, telekomunikacja, matematyka, metody ilościowe i systemy informatyczne, zarządzanie, ekonomia, finanse i bankowość) z pierwszym doświadczeniem zawodowym.
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie min. B2
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego.
 • Bardzo dobra znajomość MS Office: Excel, Power Point.
 • Dyspozycyjność w trakcie odbywania praktyki (min. 30h/tydzień).
 
Oferujemy: 
 • Płatną praktykę na okres min. 3 miesiący w dynamicznym zespole świadczącym usługi dla renomowanych międzynarodowych klientów.
 • Doskonałą atmosferę pracy.
 • Elastyczne godziny pracy.
 • Po zakończeniu praktyk uzyskanie referencji oraz możliwość zatrudnienia na umowę o pracę - uproszczony proces rekrutacji.

 

 


W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
 
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
 
 

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city