Skip to main content Skip to Footer

Job ListingProgramista .NET

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00589049

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Weźmiesz udział w projekcie rozbudowy warstwy front-endu systemu CRM (na bazie platformy YetiForce) dla największego polskiego ubezpieczyciela. Głównym celem projektu jest wzrost uproduktowienia i retencji Klientów przez zapewnienie sprzedawcom pełnej informacji o Klientach w ramach widoku 360 stopni. W zakresie projektu jest zarówno warstwa prezentacji jak i integracja z systemami produktowymi. Projekt prowadzony zgodnie z metodologią „Agile” przez dwa niezależne zespoły developersko-rozwojowe.   Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 
 • tworzenie i rozwój systemu CRM w ramach pięcioosobowego scrum zespołu 

 • zapewnienie wsparcia w zakresie analizy i projektowania we wszystkich fazach wytwarzania oprogramowania (od projektu do wdrożenia), sugerowanie najbardziej efektywnych rozwiązań wdrożenia oprogramowania 

 • opracowanie nowych koncepcji rozwiązań, sugerowanie własnych innowacyjnych pomysłów w ramach technologii Microsoft

 • projektowanie złożonych rozwiązań, które muszą sprostać wymaganiom skali klientów, jak i rozproszeniu geograficznemu użytkowników

 • możliwość rozwoju w kierunku architektury

Czego od Ciebie oczekujemy:
 • doświadczenia w tworzeniu aplikacji/stron internetowych w języku PHP (3+ lat), znajomości technologii JavaScript, CSS, jQuery, Bootstrap,

 • bardzo dobrej znajomości SQL (MySQL/Postgresql), tworzenia złożonych oraz wydajnych zapytań, 

 • bardzo dobrej znajomości zagadnień związanych z integracją za pomocą WebService'ów (SOAP, WSDL, XSD, XTD, XML, JSON),
 • znajomości narzędzi oraz teorii wersjonowania kodu,
 • znajomości metodyk Agile, 
 • bardzo dobrych umiejętności komunikacyjnych oraz interpersonalne, pozytywnego myślenia oraz chęci do nauki i poszerzania wiedzy

Mile widziane:
 • znajomość platformy YetiForce,


 • znajomość platformy Smarty,


 • doświadczenie w branży ubezpieczeniowej,


 • doświadczenie w zakresie budowy rozwiązań CRM,


 • doświadczanie UX/UI.


Co możemy Ci zapewnić:
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia w tworzeniu nowej instytucji finansowej obejmującego cały zakres technologii przedsiębiorstwa

 • szkolenia techniczne i zdobycie kluczowych na rynku certyfikatów

 • nieograniczony dostęp do platform szkoleniowych pluralsight oraz codeschool

 • pełen komfort pracy – prywtną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie , karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city