Skip to main content Skip to Footer

Job ListingProgramista .Net

Job Location: Łódź

Regional Description: Polska

Job Number: 00575903

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Nasza strona internetowa to www.accenture.com.

 
 
 Programista .Net
 Lokalizacja: Łódź


Czym będziesz się zajmować?

  • będziesz uczestniczył w rozwijaniu głównego systemu back-endowego banku oraz jego kanałów webowych,
  • tworzeniu zaawansowanych rozwiązań opartych na platformie .Net i języku C#,
  • zapewnieniem wsparcia technicznego dla istniejącego kodu.Czego od Ciebie oczekujemy?

  • minimum 1 roku doświadczenia komercyjnego w programowaniu w języku C#,
  • znajomości platformy .Net,
  • dobrej znajomości języka angielskiego.

Co możemy Ci zapewnić?

  • pracę w jednej z największych na świecie firm doradztwa IT,
  • wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji – pełne dofinansowanie kursów i certyfikacji, dostęp do materiałów oraz platform e-learningowych, opiekę mentora, jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery,
  • pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold,
  • elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: Lodz.Recruitment@accenture.com 
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."  
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa. 

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city