Skip to main content Skip to Footer

Job ListingStarszy Programista .Net

Job Location: Łódź

Regional Description: Polska

Job Number: 00520027

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to http://www.accenture.com/.

 

Starszy Programista .Net

Lokalizacja: Łódź

 
Charakterystyka pracy:
 • Wytwarzanie, wdrożenie oraz testowanie aplikacji internetowych dla klientów firm międzynarodowych
 • Zapewnienie wsparcia w zakresie analizy i projektowania we wszystkich fazach wytwarzania oprogramowania, sugerowanie najbardziej efektywnych rozwiązań wdrożenia oprogramowania
 • Dostarczanie wysokiej jakości kodu we wszystkich fazach tworzenia projektu oraz najlepszych rozwiązań dla powierzonych zadań
 • Opracowanie nowych koncepcji rozwiązań, sugerowanie własnych innowacyjnych pomysłów w ramach technologii Microsoft
Kwalifikacje:
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w tworzeniu warstw front-end oprogramowania w środowisku Microsoft : C#, ASP.NET MVC oraz JavaScript, JQuery, Web Services, HTML, CSS lub technologiach back-end w środowisku Microsoft: C#, .NET, WCF, Entity Framework wraz ze znajomością bazy danych SQL Server
 • Doskonała znajomość programowania obiektowego i wzorców projektowych
 • Doświadczenie w pracy z wytwarzaniem oprogramowania z użyciem metodologii AGILE(SCRUM), umiejętność definiowanie cyklu życia projektu oraz organizacja zadań.
 • Wytwarzanie oprogramowania z użyciem systemu kontroli wersji
 • Dobre umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne, pozytywne myślenie oraz chęci do nauki i poszerzania wiedzy
 • Praktyczna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 Dodatkowo mile widziane:
 • Zainteresowanie programowaniem z użyciem technologii Microsoft takich jak Azure, MVC/WebApi czy Office 365
 • Znajomość frameworków JavaScript (Angular.js, Knockout.js)  oraz praktyczne doświadczenie w analizie (debuggowaniu) kodu Javascript
 • Doświadczenie w tworzeniu stron na urządzenia mobilne w technologii Xamarin
 
Oferujemy:
 • Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery i rozwój zawodowy w międzynarodowym środowisku
 • Opiekę Career Cancelor’a i wsparcie w osiąganiu zawodowych celów
 • Szkolenia techniczne, dostęp do bazy zaawansowanej wiedzy oraz możliwość kontaktu z ekspertami z różnych krajów
 • Możliwość współpracy z globalnymi klientami w dużych, międzynarodowych projektach
 • Przyjazne środowisko pracy,  wydarzenia integracyjne, możliwość uczestnictwa w wielu dodatkowych aktywnościach
 • Konkurencyjny pakiet socjalny: prywatną opiekę medyczną, dodatkowe ubezpieczenie na życie, bony lunchowe, pakiety sportowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold
 • Bonus relokacyjny
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: Lodz.Recruitment@accenture.com
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city