Skip to main content Skip to Footer

Job ListingSeviceNow Administrator/Developer/Architect

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00494749

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Współpracuje z największymi i najbardziej rozpoznawalnymi firmami, wspierające je w procesie  transformacji biznesowej, poprzez pięć filarów swojej działalności: Strategy, Consulting, Digital, Technology oraz Operations.

 

 

ServiceNow Administrator/Developer/Architect

 

Miejsce pracy: Warszawa

Dołącz do zespołu Infrastructure Services - to tutaj pomagamy klientom przekształcać ich infrastrukturę IT, wykorzystując w tym celu kompleksowe, inteligentne rozwiązania infrastrukturalne, obejmujące chmurę, centra danych, rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa
i zarządzanie usługami. Wspieramy cyfrowe strategie naszych klientów, projektując i implementując elastyczne rozwiązania IT oraz opracowując i wdrażając strategie bezpieczeństwa potrzebne do ograniczania ryzyka.

 

Charakterystyka pracy:

·        Zaangażowanie przy projektach dotyczących ITSM – Center of Excellence – ServiceNow

·        Przygotowywanie analiz związanych z prowadzonymi projektami (infrastruktura, rynek, procesy).

·        Uczestnictwo w zespole pracującym nad rozwojem i utrzymaniem rozwiązań ServiceNow dla klientów Accenture

Wymagania:

·        Doświadczenie w pracy w obszarze IT Service Management (konfiguracja, zarządzanie incydentami, zmianą).

·        Doświadczenie w budowaniu, modyfikacji i wdrażaniu procesów IT, w tym w konfiguracji i automatyzacji procesów.

·        Znajomość rozwiązań ServiceNow – minimalne doświadczenie we wdrażaniu lub utrzymaniu:

o   Admin: 1-4 lat w zarządzaniu konfiguracją i środowiskiem

o   Developer 1-4 lat w budowaniu i konfigurowaniu procesów i procedur, scripting

o   Engineers 4+ lat w projektowaniu i zarządzaniu wdrożeniami i utrzymaniem projektów o średniej i dużej wielkości

·        Znajomość standardów ITIL, CoBIT, eTOM

·        Chęć rozwoju i uczenia się.

·        Wykształcenie wyższe na kierunkach technicznych (m.in. informatyka, telekomunikacja).

·        Doświadczenie w pracy o charakterze projektowym będzie dodatkowym atutem.

·        Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego.

·        Umiejętność analitycznego myślenia.

·        Kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów.

·        Wysoce rozwinięte umiejętności interpersonalne.

·        Dyspozycyjność oraz mobilność w zakresie realizacji projektów na terenie całej Polski oraz poza granicami kraju. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie.

 

Oferujemy:

·        Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego.

·        Dostęp do nowoczesnych systemów wymiany wiedzy i informacji.

·        Atrakcyjny pakiet szkoleń (w tym szkolenia zagraniczne i technologiczne).

·        Perspektywę poznania wielu branż - min. bankowości, telekomunikacji, FMCG, retail, energetyki.

·        Realizację projektów na terenie Polski oraz poza granicami kraju.

·        Przyjazną atmosferę pracy, cykliczne spotkania integracyjne, możliwość rozwijania pozazawodowych zainteresowań w klubach tematycznych.

·        Bogaty pakiet socjalny: prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjna karta kredytowa American Express Gold.

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."

Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z  Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

 

 

 

To apply, please do read and agree to the terms and conditions of the Accenture Recruitment and Hiring Privacy Statement

I have read and agree to the terms of the Accenture Privacy Policy

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city

Stay in touch

Join the Accenture Talent Connection, follow our Careers blog, or sign up for job alerts.