Skip to main content Skip to Footer

Job ListingTibco Developer

Job Location: Warsaw

Job Number: 00434332

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

 
Opis stanowiska:
 
Tibco Developer będzie członkiem kilkuosobowego zespołu implementacyjnego na jednym z prowadzonych przez Accenture projektów z zakresu BPM dla wiodącej firmy na rynku usług finansowych.
Do głównych zadań na tym stanowisku należeć będą:
 • wykonanie analizy funkcjonalnej wymagań biznesowych klienta;
 • przeprowadzenie analizy wymagań pozafunkcjonalnych;
 • wykonanie projektu rozwiązania, implementacja, wdrożenie i utrzymanie zaprojektowanego rozwiązania.
 

 

Wymagania:

 • Absolwenci kierunków technicznych (np. informatyki, telekomunikacji, elektroniki);
 • Znajomość (poparta doświadczeniem) integracji systemów (EAI) oraz chęć rozwoju w tym obszarze
 • Bardzo dobra znajomość Java, JEE, PL/SQL, Web Services, XML (XSD, XPATH, XSLT) ;
 • Znajomość JMS, JDBC, WSDL, SOAP, EJB, JNDI, HTTP;
 • Znajomość architektury SOA i wzorców integracyjnych;
 • Chęć rozwoju w obszarze integracji Tibco;
 • Znajomość języka angielskiego, na poziomie pozwalającym na rozumienie i tworzenie dokumentacji technicznej, oraz języka polskiego.
 • Mile widziana znajomość metodyk prowadzenia projektów
 • Chęć uczenia się
 • Umiejętność pracy w zespole

   

Oferujemy:
 • Współpracę z największymi i najbardziej prestiżowymi firmami z wielu branż: bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, handel detaliczny, produkcja, dystrybucja, zasoby naturalne
 • Tworzenie innowacyjnych rozwiązań, z których skorzystają miliony ludzi na całym świecie
 • Pracę z najlepszymi specjalistami, którzy zawsze chętnie podzielą się swoimi doświadczeniami
 • Pełne wyzwań projekty dla polskich i zagranicznych klientów (dla chętnych wyjazdy za granicę)
 • Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery
 • Szkolenia i certyfikacje (m.in. Scrum, Oracle, Microsoft, Java, IBM, SAP, ITIL)
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. prywatna opieka medyczna, vouchery lunchowe, karnety sportowe)

 

 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."


Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city