Skip to main content Skip to Footer

Job ListingSecurity Consultant

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00433161

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

 
Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Współpracuje z największymi i najbardziej rozpoznawalnymi firmami, wspierające je w procesie  transformacji biznesowej, poprzez pięć filarów swojej działalności: Strategy, Consulting, Digital, Technology oraz Operations.
 
W Infrastructure Services— pomagamy klientom przekształcać ich infrastrukturę IT, wykorzystując w tym celu kompleksowe, inteligentne rozwiązania infrastrukturalne, obejmujące chmurę,centra danych, rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzanie usługami.Wspieramy cyfrowe strategie naszych klientów, projektując i implementując elastyczne rozwiązania IT oraz opracowując i wdrażając strategie bezpieczeństwa potrzebne do ograniczania ryzyka.

Charakterystyka pracy:

 • Projektowanie, wdrażanie, utrzymanie i wsparcie średniej i dużej skali rozwiązań bezpieczeństwa IT, w szczególności w zakresie cyberbezpieczeństwa, obejmujących ludzi, procesy oraz technologię.
 • Projektowanie architektury technicznej dla rozwiązań bezpieczeństwa IT.
 • Projektowanie i wdrażanie i rozwijanie procesów bezpieczeństwa IT, w tym m.in. procesów I&AM, monitorowania IT, ochrony danych, zarządzania podatnością, obsługi incydentów bezpieczeństwa.
 • Aktywny udział w operacjach w zakresie bezpieczeństwa IT.
 • Analiza zaawansowanych zdarzeń oraz incydentów bezpieczeństwa generowanych przez narzędzia bezpieczeństwa. Wsparcie merytoryczne dla analityków w zakresie zaawansowanych zagadnień obszaru cyberbezpieczeństwa.
 • Analiza anomalii w środowisku teleinformatycznym w oparciu o monitorowane zdarzenia i przepływy sieciowe.
 • Współpraca z innymi jednostkami IT w zakresie wyjaśniania i usuwania skutków wykrytych incydentów bezpieczeństwa.
 • Wsparcie i diagnostyka problemów związanych z infrastrukturą bezpieczeństwa oraz identyfikacja możliwości jej doskonalenia.
 • Stałe pogłębianie wiedzy oraz umiejętności w oparciu o wewnętrzne i zewnętrzne programy szkoleniowe. • Co najmniej 3 lata doświadczenia w obszarze Bezpieczeństwa IT i/lub Operacjach IT.
 • Doświadczenie w monitorowaniu bezpieczeństwa IT.
 • Mile widziane doświadczenie pracy w zespołach SOC, CERT, CSIRT.
 • Znajomość i doświadczenie w pracy z systemami bezpieczeństwa IT będzie dodatkowym atutem, np.: Network and Host IDS/IPS, WAF, DAM, SIEM, NBAD, AntyMalware, DLP, URL filtering, inne.
 • Dobra znajomość technologii sieciowych (z naciskiem na bezpieczeństwo sieci).
 • Mile widziana znajomość języków skryptowych, np. Python, Perl, Shell Scripts.
 • Mile widziane doświadczenie w informatyce śledczej.
 • Chęć do ciągłego samodzielnego aktualizowania swojej wiedzy w obszarze cyber-zagrożeń oraz najnowszych technik łamania zabezpieczeń.
 • Umiejętność rozwiązywania trudnych problemów połączona ze zdolnością wypracowywania kreatywnych i efektywnych rozwiązań pod presją czasu.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz komunikacyjne, w tym umiejętności związane z raportowaniem.
 • Mile widziane certyfikaty związane z bezpieczeństwem IT, np.: CISSP, CISA, CEH.
 • Wykształcenie wyższe na kierunkach technicznych (m.in. informatyka, telekomunikacja).
 • Doświadczenie w pracy o charakterze projektowym.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego.
 • Pożądane doświadczenie w zarządzaniu zespołem i koordynacji projektów.
 • Dyspozycyjność oraz mobilność w zakresie realizacji projektów na terenie całej Polski oraz poza granicami kraju. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie.


Oferujemy:

  • Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego.
  • Dostęp do nowoczesnych systemów wymiany wiedzy i informacji.
  • Pakiet szkoleń (w tym szkolenia technologiczne).
  • Opiekę mentora.
  • Perspektywę poznania wielu branż - min. bankowości, telekomunikacji, FMCG, retail, energetyki.
  • Realizację projektów na terenie Polski oraz poza granicami kraju.
  • Przyjazną atmosferę pracy, cykliczne spotkania integracyjne, możliwość rozwijania pozazawodowych zainteresowań w klubach tematycznych.
  • Bogaty pakiet socjalny: prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjna karta kredytowa American Express Gold.
  W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
   
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
   
  Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z  Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.
   
  Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

  Find a job

  Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city

  Stay in touch

  Join the Accenture Talent Connection, follow our Careers blog, or sign up for job alerts.