Skip to main content Skip to Footer

Job ListingStarszy Programista iOS

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00375411

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

 
Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Ponad 305 tys. pracowników Accenture świadczy usługi swoim klientom z ponad 120 krajów świata. Łącząc niezrównane doświadczenie, doskonałą znajomość wszystkich branż i funkcji biznesowych oraz rozległą wiedzę z badań nad najlepszymi firmami na całym świecie, Accenture współpracuje ze swoimi klientami, aby pomóc im stać się wysokoefektywnym przedsiębiorstwem
 
Do jednego z największych projektów mobilnych w branży finansowej , poszukujemy obecnie osób na stanowisko:
 
Starszy Programista iOS
 
Charakterystyka pracy:
 
 • Tworzenie aplikacji zgodnie z najnowszymi trendami technologicznymi,
 • Projektowanie aplikacji, dobór narzędzi i bibliotek,
 • Możliwość współpracy w zespole na zaawansowanym poziomie umiejętności (większość zespołu stanowią wytrawni programiści),
 • Identyfikacja, tworzenie prototypu i implementacja najlepszych praktyk dla rozwoju natywnych aplikacji iOS,
 • Dbałość o wysoką jakość kodu i zachowanie konwencji,
 • Tworzenie testów jednostkowych,
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej dla tworzonego projektu i wprowadzanych zmian,
 • Koordynowanie i współpraca z innymi członkami zespołu w zakresie realizowanego projektu.

Wymagania:
 
 • 3-4 lata doświadczenia w programowaniu iOS,
 • Znajomość programowania w Swift 2.0 lub wyżej, w środowisku Xcode,
 • Umiejętność pisania testów jednostkowych i funkcjonalnych, szczególnie pod kątem iOS,
 • Znajomość zagadnień relacyjnych baz danych (MsSQL, Oracle SQL),
 • Znajomość narzędzi kontroli wersji SVN / Git,
 • Doświadczenie w tworzeniu aplikacji w architekturze client-server,
 • Znajomość takich narzędzi jak Storyboards, Core Data, Core Animation, Networking, Push notifications,
 • Umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie czytania dokumentacji technicznej.
Nice to have:
 • Doświadczenie w tworzeniu UX, cięciu grafiki, korzystaniu z Photoshop,
 • znajomość technologii WCF.
 
Oferujemy:
 • Pracę na ciekawych projektach dla największych firm branży finansowej, telekomunikacyjnej i handlu detalicznego, także globalnych
 • Rozwojowe zadania, których realizacja dostarczy Ci dużo satysfakcji, ponieważ będziesz tworzyć systemy, z których korzystają miliony ludzi na całym świecie
 • Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery
 • Szkolenia i programy rozwojowe oraz możliwość zdobycia certyfikatów (Oracle, Microsoft, Java, IBM, SAP, Prince2, ITIL)
 • Opiekę Mentora, który pomoże Ci w pełni wykorzystać możliwości rozwoju w naszej firmie
 • Elastyczne godziny pracy
 • Bogaty pakiet socjalny, w tym: 
  • prywatną opiekę medyczną
  • vouchery lunchowe
  • karnety sportowe
  • ubezpieczenie na życie i od nieszczęśliwych wypadków
  • możliwość używania korporacyjnej karty kredytowej AMEX Gold
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city