Skip to main content Skip to footer

Oversikt arrangementer under Arendalsuka 2021

August 16-20, 2021 Arendal og digitalt
#arendalsuka

Arrangementer

Location
Castelle, Langbryggen 5, 4841 Arendal

Den neste 4-års perioden blir igjen den som krever mest av vår næring. Vi skal ta vare på våre eldre, ha de beste skoler, ha en forvaltning som både er effektiv, transparent og demokratisk, og sist men ikke minst skal vi ha brukervennlige tjenester både fra offentlig og privat sektor. Denne jobben skal gjøres av vår felles IKT-industri.

Speaker
Fredrik Syversen

Leder – IKT-Norge

Ingunn Cowan

Innovasjonsdirektør – Lånekassen

Karl Vestli

Fungerende direktør – Direktoratet for e-helse

Jens H. Middborg

Administrerende direktør – Capgemini

Tonje Sandberg

Senior Managing Director Chairman of the Board Accenture Norway

Location
Castelle, Langbryggen 5, 4841 Arendal

Location
Castelle, Langbryggen 5, 4841 Arendal

Hvordan skal Norge forholde seg til amerikansk lovgivning som åpner for mulig utlevering av personopplysninger tilhørende europeiske borgere? Og hvordan kan norske borgere sine personopplysninger beskyttes ved bruk av Amerikanske skyleverandører?

Speaker
Ingvild Næss

Chief Privacy Officer – Schibsted

Ole Tom Seierstad

National Security Manager – Microsoft

Anne Beathe Tvinnereim

Fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune og 2. nestleder SP

Eirik Gjesteland

Leder – Accenture Security Norge

Location
Castelle, Langbryggen 5, 4841 Arendal

Location
Castelle, Langbryggen 5, 4841 Arendal

Digitaliseringsbølgen har skapt et gap mellom dem med og uten grunnleggende IT-ferdigheter. Hvordan kan vi tilrettelegge for digital inkludering? Er kompetanseheving den eneste løsningen, og hvem har ansvaret for å hjelpe dem som faller utenfor?

Speaker
Eve Vangsnes Bergli

Ytelsesdirektør – NAV

Malin Rygg

Direktør utilsynet – Digitaliseringsdirektoratet

Lena Carlström

Leder Public Service

Location
Castelle, Langbryggen 5, 4841 Arendal

Location
DN-teltet, 4841 Arendal

Norge scorer svært høyt på likestilling internasjonalt, men ett sted hvor utviklingen ikke har kommet like langt, er på toppen av det private næringslivets. Faktisk er kun 14% av norske toppledere kvinner.

Speaker
Susanne Kaluza

Daglig leder – Litteraturhuset i Oslo

Odd Aril Grefstad

Konsernsjef – Storebrand

Nina Riibe

Administrerende direktør – Econa

Tonje Sandberg

Senior Managing Director Chairman of the Board Accenture Norway

Location
DN-teltet, 4841 Arendal

Location
Lille Andunge, Nedre Tyholmsvei 7b, 4836 Arendal

Det digitale gapet øker i hele verden. Forskjellen blir raskt større mellom dem som har tilgang og dem som ikke har. 346 millioner barn og unge står utenfor den digitale verden i dag. Hvordan vi kan redusere digitalt utenforskap blant barn og unge i Norge?

Speaker
Isabelle Ringnes

Tech evangelist og co-founder av Digital Village i Norge

Øystein Eriksen Søreide

Administrerende direktør – Abelia

Sissel Aarak

Generalsekretær – SOS-barnebyer

Lena Carlström

Leder Public Service

Location
Lille Andunge, Nedre Tyholmsvei 7b, 4836 Arendal

Location
DN-teltet, 4831 Arendal

Kompetansegapet skal dekkes, vi skal være oppdaterte og relevante for å klare å henge med i en rask og kontinuerlig omstilling i arbeidslivet. I Arbeidsrelevansmeldingen oppfordres utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet til å samarbeide tettere. Men snakker næringslivet og akademia samme språk, og hvordan etablere en felles forståelse på tvers av sine sektorer?

Speaker
Inge Jan Henjesand

Rektor – Handelshøyskolen BI

Julie Lødrup

Førstesekretær – LO

Yngve Kveine

Kommunikasjonsdirektør – Handelshøyskolen BI

Tonje Sandberg

Senior Managing Director Chairman of the Board Accenture Norway

Location
DN-teltet, 4831 Arendal

Location
DN-teltet, 4831 Arendal

Pandemien har ført til en annerledes arbeidsdag for veldig mange yrkesgrupper, men hvordan kommer erfaringene vi har gjort oss til å forme fremtidens arbeidsliv? Mange ansatte ønsker ikke komme tilbake på kontoret hver dag og det gir også arbeidsgivere nye muligheter og utfordringer når det kommer til ledelse, oppfølging og internkultur.

Speaker
Anne Flagstad

HR-direktør – Telenor Norge

Vegard Kolbjørnsrud

Assistant Professor in Strategy – BI

Tonje Sandberg

Senior Managing Director Chairman of the Board Accenture Norway

Location
DN-teltet, 4831 Arendal
Stay in the know with our newsletters