CAREERS


Innovation Challenge

Innovation Challenge er en innovasjonskonkurranse der vi inviterer og utfordrer studenter og start-ups til å finne løsninger på noen av Norges største samfunnsutfordringer. Problemstillingene man kan levere inn bidrag til er i kategoriene klima, utdanning, helse, smart-samfunnet, cybersikkerhet og din idé. Konkurransen er et samarbeid mellom Accenture, Aftenposten og Telenor. Du kan lese mer om konkurransen og finne problemstillingene her.

Påmeldingsfristen for å sende inn sitt bidrag er i begynnelsen av september. En drøy uke senere inviteres 10-15 grupper videre til en ‘Design Thinking’ workshop fasilitert av representanter fra Accenture og Telenor. Her er målet å jobbe litt med ideen, tenke litt på målgrupper og ta et skritt videre. I tillegg jobber gruppene med å spisse og bli klar for første pitch og kvartfinale med juryen samme ettermiddag. Juryen vil her avgjøre hvem som går videre til semifinalen på A-Tech. Mellom workshopen og semifinalen får alle gruppene som har gått videre en dedikert coach fra Accenture og Telenor, som vil hjelpe gruppene ytterligere med det de trenger, dette kan være alt fra arbeid med businessplanen, til utvikling av prototype eller presentasjonsteknikk og spissing av pitch.

VINNEREN AV INNOVATION
CHALLENGE 2018 ER KÅRET!

Finalen av Innovation Challenge 2018 gikk av stabelen på Aftenpostens teknologikonferanse A-Tech 17. oktober. Fra workshopen gikk hele åtte grupper videre til coaching perioden og semifinalen på studentscenen. Her ble tre grupper ble plukket ut til finalen på hovedscenen.

Mycroft – Vinner av Innovation Challenge 2018. Les mer om deres løsning her.
Mycroft har sett på utarbeidelsen av arbeidsplaner. Dette er i dag en tidkrevende prosess som ofte bryter med gjeldende lover og regler, ikke tar godt hensyn til arbeidstakers ønsker og gir merarbeid i alle ledd. Mycroft har laget en løsning der de automatisk kan lage arbeidslister tilpasset arbeidstaker, arbeidsgiver og gjeldende lover og regler. Arbeidsplaner brukes i dag masse bransjer og sektorer der skiftarbeid er viktig, vi møter også en fremtid der flere vil jobbe deltid og skift som gir et større behov for fungerende arbeidsplaner.

Konsent - Finalist
Konsent ønsker å bruke blockchain teknologi til å samle tilgang og godkjenninger om deg. I disse GDPR tider har mange selskaper informasjon om deg og Konsent ønsker å samle denne informasjonen på ett sted der du som bruker eier denne informasjonen og tilgangen til de ulike selskapene. Dette skal gjøre det mulig for deg å holde styr på hvem som har tilgang på hvilken informasjon om deg.

LearnLink - Finalist
LearnLink ønsker å redusere frafallet i skolen og sørge for en mer inkluderende skolehverdag for elever som av en eller annen grunn faller utenfor. Dette gjelder ofte elever med læringsutfordringer som i dag blir satt i egne klasserom med spesialundervisning. LearnLink har laget en plattform der studenter og lærere kan være leksehjelp og lærehjelp til disse elevene, men uten at man trenger å sitte i samme rom. Det skal få dem tilbake til klasserommene og få hver elev opp på det nivået de har potensialet til.

Artifish - Semifinalist
Artifish ønsker å finne en løsning på lakselus i oppdrettsnæringen. De har en idé/løsning der de skal lære opp Rognkjeks til å spise lakselus. Rognkjeks ser allerede på lakselus som mat, men de er lite effektive. Ved å lage en «robotfisk» som skal lære opp Rognkjeks i et lukket miljø skal oppdrettsnæringen til slutt kunne slutte å bruke dagens virkemidler med bruk av kjemikalier og spyling.

Sensero - Semifinalist
Sensero har, ved hjelp av sensorer, funnet en løsning som overvåker strømtapet i strømnettet. Dette har de samlet i et dashboard som gjør det mulig for netteiere å se hvor tapet er størst og sende strømmen via fungerende linjer som ikke taper like mye, i tillegg til at de ser hvor vedlikeholdet er størst og hvordan strømnettet kan utnyttes best mulig.

Birdsview - Semifinalist
Birdsview har laget en løsning med sensorer som overvåker råte i strøm/lyktestolper. Disse stolpene har en lang levetid, men i dag overvåkes dette manuelt ved å banke på stolpen og lyden gir en indikasjon på tilstanden til stolpen. Med løsningen til Birdsview kan dette overvåkes mer nøyaktig og kan forlenge levetiden til disse stolpene med 10-40 ekstra år. Når bytting koster ca 500.000NOK per stolpe kan innsparingene være store.

VUME - Semifinalist
VUME har laget en teknisk løsning der du bruker din device (mobiltelefon, nettbrett eller PC) til å vise og samhandle med en presentasjon mens den gjennomføres live. For eksempel, hvis du sitter bakerst på et seminar, i et klasserom eller andre eventer, kan det være vanskelig å se hva som vises på en skjerm foran ved scenen. VUME har laget en løsning der du logger inn med en eventkode og får innholdet presentert på din skjerm rett foran deg direkte, og har mulighet til å blant annet laste ned slides, stille spørsmål eller bidra med kommentarer mens presentasjonen pågår.

Seacirc. - Semifinalist
Seacirc. vil hjelpe verden å bli mer bærekraftig og miljøvennlig ved å redusere bruken av plast. De har laget et sertifiseringsprogram som veileder bedrifter gjennom prosessen for å erstatte eller fjerne plast. Det handler om opplæring, valg av erstatningsmaterialer, valg av leverandører og lignende. Skal man virkelig være miljøvennlig må dette være i alle ledd. Sertifiseringen gir et kvalitetsstempel som selskapet kan bruke for å vise sitt engasjement til miljø og et bærekraftig samfunn.

Har du lyst til å være med på Innovation Challenge 2019? Følg med på https://innovation-challenge.no/

STAY
CONNECTED

Follow our Careers Blog

Follow our Careers Blog

Stay a step ahead of the game with careers tips, interesting articles, insider perspectives, and industry-leading insights you can put to use today–all from the people who actually work here.

FOLLOW US

New Starts Now

Receive job alerts, latest news and insider tips tailored to your preferences. See what exciting and rewarding opportunities await. Sign up below.

SIGN UP