Skip to main content Skip to footer

Blog

Kuluttajien katse kohti tulevaisuutta

3-minute read

September 22, 2022

Kirjoittaja: Susanna Takkunen

Muutama vuosi sitten kaikki puhuivat digitaalisesta vallankumouksesta; Miten kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttuu, miten markkinointi muuttuu, ja miten organisaatioiden operointimallien ja arvoketjujen tulisi kehittyä, jotta yritys pysyy kilpailukykyisenä. Ennen kuin tähän junaan ehdittiin kunnolla hypätä mukaan, maailmanlaajuisen pandemian myötä keskustelujen painopiste siirtyi digitaalisesta kehityksestä kestävään kehitykseen. Digiorganisaatiot purettiin ja tilalle rakennettiin operointimalleja tukemaan ESG -raportointia ja läpinäkyvän arvoketjun mittaamista. Helmikuussa 2022 maailma pysähtyi. Eurooppaa kohtasi sota.  

Yrityksiä ovat viimeisten vuosien aikana myllertäneet muutosvoimat, joihin emme ole nyky-yhteiskunnassa tottuneet, tai valmistautuneet. Kriisistä toiseen siirtyminen on tehnyt pitkän tähtäimen suunnittelemisesta lähes turhaa.

Yrityksiä ovat viimeisten vuosien aikana myllertäneet muutosvoimat, joihin emme ole nyky-yhteiskunnassa tottuneet, tai valmistautuneet. Kriisistä toiseen siirtyminen on tehnyt pitkän tähtäimen suunnittelemisesta lähes turhaa. Monet yritykset ovatkin ratkaisseet tämän siirtymällä kohti nollabudjetointia ja keskittymällä kvartaalikohtaisen myynnin ja tuloksen turvaamiseen. On lähes mahdotonta perustella puolen vuoden, vuoden tai kolmen vuoden päähän suuntautuvia investointeja, kun tieto raaka-aineiden hintakehityksestä tai kuluttajien ostokyvystä on arvailujen varassa. Suuri kysymysmerkki globaaleille kulutustavarayrityksille onkin viime aikoina ollut se, miten optimoida tuoteportfolio vastaamaan mahdollisen taloudellisen taantuman tarpeita, ja minne innovaation painopistettä tulisi kohdistaa.

Kristallipalloa ei minulla tällä hetkellä ole, mutta globaaliin tutkimustietoon* perustuen, voidaan todentaa, että toistuvien kriisien yhteisvaikutukset ovat saaneet kuluttajat määrittelemään perustarpeensa uudelleen. Perinteisesti perustarpeisiin ja siten kulutuksen painopiste -alueeseen ovat kuuluneet elintarvikkeet ja hygieniatuotteet, joihin 87% kuluttajista sanoo panostavansa taloudellisen epävarmuuden keskellä yhtä paljon tai enemmän kuin nykyisin. Yllättävä löydös on kuitenkin se, että niin kutsuttujen välttämättömyyshyödykkeiden rinnalle ovat tutkimuksen mukaan nousseet terveys ja hyvinvointi -tuotteet ja -palvelut, joihin kuluttajista yli 80% väittää panostavansa taloudellisen ahdingonkin keskellä.

On vaikeaa sanoa, onko tämä löydös poikkeuksellinen. Sen myötä voidaan kuitenkin varovaisesti olettaa, että yritykset, jotka siirtävät portfolioidensa fokusta edullisempien välttämättömyyshyödykkeiden lisäksi yhä vahvemmin kohti kuluttajien terveyttä ja hyvinvointia edistävää liiketoimintaa ja ekosysteemien rakentamista, tulevat olemaan kriisin aikana, ja myös sen jälkeen, todennäköisiä voittajia. Digitaalisiin kyvykkyyksiin ja vastuullisen arvoketjun rakentamiseen kohdistuvia investointeja unohtamatta.

Susanna Takkunen

Accenturen kuluttajatavaran strategiakonsultoinnin vetäjä

LinkedIn