Výzva

Stárnoucí on-premises infrastruktura bránila Monetě v rychlém zavádění nových produktů a služeb. Současně se zvyšovaly náklady na udržování a provoz stávajícího IT, což brzdilo přesměrování investic do inovací v jiných oblastech. MONETA byla nucena přehodnotit svou IT infrastrukturu, aby se odlišila od konkurence a poskytla klientům moderní digitální služby, které požadovali. Proto se MONETA rozhodla spojit síly s Accenture, aby společně stanovili novou IT strategii založenou na cloudovém řešení.

MONETA Money Bank

View Transcript
Banka pochopila potřebu nové strategie IT, která bude držet krok s neustále se vyvíjejícími potřebami klientů. Takové, která by přinesla agilitu a responsivitu do IT činností a umožnila tak bance stát se digitálním lídrem v bankovním sektoru České republiky.

Řešení Accenture

MONETA potřebovala flexibilní, nákladově efektivní infrastrukturu IT založenou na cloudu, která by odpovídala strategickým cílům banky a připravila půdu pro další růst.

Společně jsme definovali novou, komplexní IT strategii založenou na přesvědčení, že cloud computing zajistí požadovanou agilitu IT. MONETA si vybrala AWS jako cílový cloudový ekosystém, který nejlépe vyhovoval její digitální agendě.

Společnost Accenture pomohla navrhnout a nasadit prostředí AWS a následně do bankovního prostředí migrovala na 200 aplikací.

Realizace Accenture

Accenture asistovala při nasazení řešení AWS

Ukázali jsme, že dobře rozumíme cílům Monety. Naše zkušenosti s rozsáhlými migracemi, nástroji a schopnostmi a dlouhodobé partnerství se společností AWS pak společnosti Moneta zajistily hladký a úspěšný proces implementace.

Posoudili jsme všechna migrační rizika

MONETA využila cloudové experty a zdroje společnosti Accenture z obchodní skupiny Accenture AWS. Společný tým MONETA / Accenture vyhodnotil rizika migrace a naplánoval bezproblémové, efektivní a rychlé nasazení. Zvláštní pozornost byla věnována regulačním rizikům a byla dodržována všechna nařízení týkající se cloudu.

Společně jsme zkontrolovali příslušné aplikace

Bylo zkontrolováno dvě stě aplikací a stanoveny priority. Prověřili jsme servery, na kterých běží, jejich architekturu, vlastnosti související pracovní zátěže a výpočetní kapacitu, kterou každá aplikace spotřebovala

Převedli jsme první vlnu aplikací

Skutečná migrace pak byla rozdělena do vln, aby byl proces snadnější a rychlejší. První vlna sestávala z 20 aplikací. Jednalo se o kritické aplikace, jako například ty, které se týkaly distribuce hotovosti do bankomatů. Celá migrace byla dokončena za méně než pět měsíců, a to bez narušení služeb banky.

View All

Lidé a kultura

Společnost Accenture neradila společnosti MONETA pouze v tom, jakou technologii potřebuje - využili jsme našich odborníků, způsobů práce i potenciálu spolupráce, abychom pomohli bance uspět.

Společnost Accenture založila strategii na přesvědčení, že cloud computing přinese pružnost IT a konkurenční výhodu, kterou MONETA hledala.

Úzce jsme spolupracovali s Monetou na vývoji strategie, která nejlépe vyhovovala potřebám a cílům banky. Do projektu jsme přinesli své IT dovednosti, bezkonkurenční zkušenosti z oboru a silnou reputaci v oblasti transformace IT finančních institucí. Využili jsme naše cloudové experty a zdroje Accenture AWS Business Group k nasazení řešení AWS.

Přidaná hodnota

Díky flexibilní a bezpečné cloudové infrastruktuře může nyní MONETA snadno reagovat na měnící se potřeby zákazníků a vyvíjející se tržní podmínky.

Nové produkty a služby jsou vyvíjeny a uváděny rychleji a banka může lépe podporovat růst. A nejdůležitější je, že MONETA se nyní může stát digitálním lídrem bankovního sektoru v České republice i v Evropě.

Společnost Accenture bude i nadále podporovat cíl společnosti MONETA snižovat stopu datového centra a provozovat až 50 procent svých aplikací v cloudu. To bance pomůže přeorientovat investice do inovací a digitálních služeb.

Nové funkce MONETA pomáhají bance dále zrychlovat a automatizovat vývojové procesy a neustále zlepšovat zákaznický zážitek.

MONETA se tak stane jedničkou v poskytování služeb digitálního bankovnictví v České republice a je dobrým příkladem pro další banky v Evropě.

MONETA může nyní inovovat rychleji díky flexibilní a bezpečné infrastruktuře, která podporuje růst jejích služeb. Vývojáři banky jsou agilnější a nové produkty a služby mohou vyvíjet podle aktuální potřeby.
Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter