AZ ACCENTURE TOBORZÁSSAL ÉS MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

Amennyiben Ön az Accenture online karrieroldalait használja, akkor személyes adatait a toborzással összefüggő célokból gyűjtjük és dolgozzuk fel.

Ebben az esetben használhatunk sütiket és más nyomkövető technológiát is, és ugyanezen technológiákat használjuk marketing célból (beleértve az ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) adatbázisokat, a célzott e-maileket, közösségi médiumokat és a személyes adatok összekapcsolását és elemzését) annak érdekében, hogy személyre szabott online felhasználói élményt nyújtsunk, hogy az Accenture-nél felmerülő állásokról és lehetőségekről megfelelő információkat küldjünk, valamint hogy a toborzási erőfeszítéseink és erőforrásaink hatékonyságát elemezzük.

Az alábbiakban, illetve a karrieroldalon további információt talál arról, hogyan használja az Accenture az Ön adatait a toborzási folyamat során.

Bevezetés / ki gyűjti a személyes adatait?

Amennyiben pályázatot nyújt be egy az Accenture-nél meghirdetett állásra, az Accenture a toborzási és felvételi folyamat során gyűjti és felhasználja a személyes adatait. A jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint az Accenture megőrizheti és felhasználhatja az Ön személyes adatait az alábbi, „Mit fog tenni az Accenture az Ön személyes adataival?” című szakaszban meghatározott célokra.

Kérjük, az alábbiakban tekintse át, milyen információkat kaphat az Accenture Önről harmadik személyektől. Az „Accenture” vagy a „mi” megnevezés alatt a továbbiakban az Accenture azon kapcsolt és leányvállalatai értendők, amelyek az Ön pályázatával, a toborzási tevékenységünkkel, tehetséggondozási folyamatainkkal, illetve amennyiben Önnek állásajánlatot tesznek, bármely felvételi folyamatunkkal kapcsolatban gyűjtik, felhasználják és kezelik az Ön személyes adatait. Az Accenture bármely, az Európai Unión kívül székhellyel rendelkező vállalatát az Accenture PLC képviseli.

Az Accenture szervezetek teljes, országonkénti listája és elérhetőségük ezen adatvédelmi nyilatkozat végén található.

Milyen személyes adatokat gyűjt az Accenture?

Az Öntől igényelt információk típusát, valamint az információk gyűjtésének és elérésének módját azon ország előírásai határozzák meg, ahol az állás található, nem pedig az Ön lakóhelye szerinti ország előírásai.

Az Accenture az adatok alábbi kategóriáit gyűjti:

 • az Ön személyes adatait (név, email cím, munkatapasztalatra vonatkozó adatok)
 • azon adatokat, amelyeket önéletrajzokban, motivációs levelekben, írásmintákban, vagy más írásos dokumentumokban nyújt be;
 • olyan adatokat, amelyeket az interjúztatók és toborzók gyűjtenek az Önnel folytatott kommunikáció során vagy alapvető internetes keresések alapján;
 • adott esetben harmadik félnek minősülő közvetítő cégek, toborzók vagy álláskereső portálok által szolgáltatott adatokat;
 • mások által az Ön nevében tett ajánlásokat;
 • a bevándorlásra vonatkozó jogszabályok által megkövetelt dokumentációkat;
 • az korábbi foglalkoztatására, képesítésére vonatkozó adatok, illetve amennyiben alkalmazható, és a háttérátvilágítás során nyert egyéb adatok;
 • a pszichológiai, technikai vagy magatartásértékelésekben való részvételéből nyert adatok. Mielőtt bármelyik értékelésben rész venne, további információt kap az ilyen értékelések természetéről.

Az információgyűjtés egyik módja a sütik használata. A sütik olyan apró információs fájlok, amelyek információkat tárolnak és nyernek ki az Ön eszközeinken és webhelyeinken tett látogatásai alkalmával. További információkért kérjük, olvassa el a süti kezelési szabályzatunkat!
A jelen nyilatkozatot bármikor el tudja olvasni, ha bejelentkezik a rendszerbe felhasználónevével és jelszavával.

Adatainak beküldésével Ön tudomásul veszi, hogy az Ön által tett állítások a legjobb tudása és meggyőződése szerint igazak és helytállóak, és szándékosan nem hallgatott el semmilyen információt, amely Önt hátrányosan érintheti Bármely pontatlan információ megadása alkalmatlanná teheti Önt a foglalkoztatásra.

Mit fog tenni az Accenture az Ön személyes adataival?

Az Accenture az Ön személyes adatait a következő célokból és a következő jogalapokra támaszkodva fogja használni:

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
Annak értékelése, hogy a megpályázott állás, illetve később elérhetővé váló állások követelményeinek megfelel-e. Az Accenture jogos érdekei alapján indokolt annak biztosítása, hogy a megfelelő alkalmazottakat toborozza.
Az Ön pályázatának kezelése. Az Accenture jogos érdekei alapján indokolt annak biztosítása, hogy a megfelelő alkalmazottakat toborozza.
Az Önnel történő kommunikáció megkönnyítése. Az Accenture jogos érdekei alapján indokolt a szervezeten belüli, illetve az Önnel történő megfelelő kommunikáció biztosítása.
Adminisztratív funkciók (pl. az interjúval kapcsolatos költségeinek a megtérítése). Az Accenture jogos érdekei alapján indokolt annak biztosítása, hogy a megfelelő alkalmazottakat toborozza.
Adatelemzések elvégzése, ideértve a jelentkezők összességének vizsgálatát annak érdekében, hogy jobban megértsük, ki jelentkezik az Accenture pozícióira, és hogyan vonzhatók a top tehetségek. Az Accenture jogos érdekei alapján indokolt annak biztosítása, hogy folyamatosan javítsa a toborzási folyamatait.
Bizonyos esetekben az online interjú rögzítése, hogy további toborzók és felvételért felelős vezetők ellenőrizhessék azokat. Az Accenture jogos érdekei alapján indokolt annak biztosítása, hogy a megfelelő alkalmazottakat toborozza.
Ha regisztrál a karrier weboldalunkon, felvesszük adatbázisunkba, hogy később értesítéseket kaphasson az Accenture által hirdetett munkalehetőségekről és eseményekről. Az Accenture jogos érdekei alapján indokolt annak biztosítása, hogy a megfelelő alkalmazottakat toborozza.
Elérhetőségi, képesítési, foglalkoztatási és jelentkezési adatainak, valamint önéletrajzának átadása az Ön által a felvételi rendszerünkben megadottak szerint, az Accenture Talent Connection-nek, amely egy olyan webhely, amelyet abból a célból tartunk fenn, hogy értesítsük Önt az érdeklődésére számot tartó új pozíciókról (2019. május után). Az Accenture jogos érdekei alapján indokolt annak biztosítása, hogy a megfelelő alkalmazottakat toborozza.
Bármely, jogszabályok által előírt jelentés teljesítése, és a jogi folyamatoknak való megfelelés. Jogi kötelezettségnek való megfelelés.

Ahol a fenti táblázat jogos érdekeinkre való hivatkozást tartalmaz egy meghatározott célból, figyelembe vettük az Ön lehetséges érdekeit, alapvető jogait és azt, hogy az adatkezelési tevékenységünk ezeket érintheti-e. Mérlegeltük az Ön érdekeit, jogait, valamint a mi érdekeinket, figyelembe véve az adatkezelés céljait, az Ön adatainak biztonságát, és az Önnel fennálló kapcsolatunkat. Ezen mérlegelési vizsgálat és azon erőfeszítéseink alapján, hogy átlátható módon tájékoztassuk Önt az adatkezelési tevékenységünkről, arra az álláspontra jutottunk, hogy az általunk végzett adatkezelés nem érinti lényegesen az Ön érdekeit és jogait. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha további információt szeretne kapni az elvégzett mérlegelési vizsgálatról.

A személyes adatait a fenti táblázatban megnevezett célokból csak az Ön előzetes hozzájárulásával dolgozzuk fel, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok egy ilyen hozzájárulást kötelezően előírnak.

Az Accenture nem fogja felhasználni a személyes adatait olyan célokra, amelyek a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban feltüntetett célokkal összeegyeztethetetlenek, kivéve amennyiben ezt jogszabály előírja vagy amennyiben jogszabály ezt lehetővé teszi, vagy amennyiben az adatok felhasználása az Ön létfontosságú érdeke (pl. egészségügyi vészhelyzet esetén).

Mely forrásokból szerezheti meg az Accenture az Ön személyes adatait?

Az Accenture az alábbi forrásokból szerezhet adatokat Önről:

 • Öntől, amikor online önéletrajzot vagy más információt nyújt be;
 • más kapcsolt Accenture társaságoktól;
 • toborzókkal folytatott beszélgetések, valamint a munkaerő-felvételi vezetőkkel és más Accenture alkalmazottakkal vagy képviselőkkel folytatott interjúk során, amelyek közül néhány rögzíthető, valamint az internetes keresések során, amelyeket az említett személyek folytathatnak, vagy olyan információkból, amelyeket az álláskereső, vagy professzionális hálózatépítő webhelyekről (pl. Profession.hu, Dreamjo.bs, Monster.com, LinkedIn, Stackoverflow, Github, stb.) szerezhetnek meg, ahol Ön nyilvánosan elérhetővé tehetett adatokat saját magáról;
 • korábbi munkáltatóktól;
 • a közösségi médiából;
 • Accenture által működtettett összes weboldal (accenture.com domain név alatt)
 • az Accenture által látogatott rendezvényeken gyűjtött adatok (állásbörze, előadás, meetup, workshop, stb.)
 • külső munkaerőközvetítőktől, személyzeti szolgáltatóktól, vagy weboldalakról, amelyek valamelyikén keresztül Ön megismerte az Accenture-t. Az Accenture nem fogad el kéretlenül külső munkaerőközvetítőktől önéletrajzokat, azonban esetenként írásos megállapodás alapján bevon ügynökségeket. Bármely önéletrajzra vagy más pályázói információra, amelyek nem a pályázókra vonatkozó benyújtási irányelvek alapján (beleértve a karrier-weboldalon, vagy valamely Accenture alkalmazott részére, e-mailen keresztül történő benyújtást) és bármely írásos megállapodás nélkül, vagy egyéb módon kerülnek benyújtásra, úgy kell tekinteni, mint amelyeket az Accenture-nek használat céljából bocsátottak rendelkezésére, és nem jár semmilyen díjazás, ha a pályázót az Accenture alkalmazza; valamint
 • adott esetben háttér-ellenőrzés alapján. Jogszabály megengedő rendelkezése esetén az Accenture szerződést köthet valamely harmadik féllel a foglalkoztatást megelőző háttér-ellenőrzés elvégzése céljából. A háttér-ellenőrzési információk tartalma országonként eltérő annak érdekében, hogy mindenkor megfeleljen a helyi követelményeknek, de tartalmazhat nyilvánosan elérhető forrásokból, az Ön korábbi munkáltatóitól vagy kollégáitól, az Ön által látogatott iskoláktól. További tájékoztatást fog kapni bármely ilyen háttérellenőrzés jellegéről, mielőtt az megkezdődik. Ha az alkalmazandó helyi jogszabályok előírják, akkor azt is kérhetik Öntől, hogy bizonyos háttér-ellenőrzési információkat (amelyek tartalmazhatnak bizalmas adatokat) közvetlenül az Accenture-hez juttasson el.

Ezek a források bizalmas források, kivéve, ha valamely forrás kifejezetten „nyilvános”-ként kerül megjelölésre. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek a források az Ön személyes adatait az EU-n belül és kívül is tárolhatták.

Kinek lesz hozzáférése a személyes adataihoz? Hol lesznek azok találhatók?

Általánosságban korlátozzuk a személyes adataihoz való hozzáférést annak érdekében, hogy minimalizáljuk az Accenture globális szervezetében lévő azon személyek számát, akiknek szüksége van erre a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokból, ideértve az Ön esetleges jövőbeli vezetőit és azok meghatalmazottjait, a HR, az IT, a Complaince, a Marketing, a Jog, a Pénzügy és Számvitel, valamint a Belső Ellenőrzés részlegeken dolgozókat.

Globális szervezetként, amely globális IT rendszereket alkalmaz, személyes adatait továbbíthatják az Accenture világszerte működő más irodáiba. Az Accenture-nek vannak belső szabályzatai annak biztosítására, hogy az Accenture világszerte működő szervezete egyenlő szintű védelmet biztosítson mindenhol. Az Ön személyes adatainak bármely más Accenture irodába történő továbbítását (ideértve az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belülről az EGT-n kívülre történő adatátvitelt is) az Accenture kötelező érvényű vállalati szabályai szabályozzák. Azon Accenture irodák listája, amelyek az Ön adatait kezelhetik, valamint azok elérhetőségét itt találja. Továbbá itt megtalálja az Accenture csoport azon vállalatainak teljes listáját, amelyek részt vehetnek az Ön személyes adatainak kezelésében.

Ezen felül, amennyiben arra szükség van, az Accenture megoszthatja személyes adatait harmadik felekkel, például külső szolgáltatókkal (beleértve az Adobe-t) és hatóságokkal. Mielőtt erre sor kerülne, az Accenture lépéseket tesz a személyes adatainak védelme érdekében. Minden olyan szolgáltatótól és szakmai tanácsadótól, akinek részére a személyes adatait megismerhetővé tesszük, elvárjuk és őket arra kötelezzük, hogy biztosítsák a személyes adatok bizalmas kezelését és biztonságát, továbbá, hogy a személyes adatokat csak az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően használják fel. A következő kategóriákba sorolt harmadik felek férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz:

 • azok a toborzók, akik azzal az országgal dolgoznak, ahol az Ön által megpályázott állás található. Ezen személyek lehetnek másik országban is;
 • felvételi munkatársak és más, interjút készítő személyek. Ők gyakran abban az országban lesznek, ahol a megpályázott állás található, de egyes esetekben lehetnek más országokban is;
 • az Accenture Talent Management és a Talent Connection globális csapatai, amelyek korlátozott számú taggal rendelkeznek számos országban;
 • adminisztratív és informatikai támogató funkciókat ellátó személyek;
 • szolgáltatóink felhatalmazott személyzete, ideértve a következőket:
 • az Oracle, amely az Accenture Talent Acquisition rendszert üzemelteti és támogatja;
 • az Avature, amely az Accenture Talent Connection-t üzemelteti és támogatja;
 • a HireVue, amely olyan virtuális interjú eszközt üzemeltető vállalat, amely eszközinterjúk rögzítésére szolgál olyan esetekben, ha élő interjú nem lehetséges;
 • a HiredScore nevű cég, amely optimalizálja a szűrési és találati eljárást jelöltek keresése és felvétele céljából;
 • a Satmetrix alkalmazás, amely toborzási tapasztalatokkal kapcsolatos visszajelzési űrlapot küld azoknak a jelentkezőknek, akik nyitott állásokat pályáztak meg az Accenture-nél;
 • adott esetben háttér-szűrések elvégzésére szerződtetett vállalatok. Ezek a vállalatok rendelkezhetnek székhellyel más országban is, és szerezhetnek adatokat más országoktól, amelyekben Ön korábban élt, dolgozott vagy tanult, ami a háttér-ellenőrzés részeként releváns lehet. Bármely ilyen ellenőrzésről előzetesen, annak kezdete előtt további információt kap;
 • az Accenture-rel pszichológiai, technikai vagy magatartási értékelések elvégzésére szerződött cégek;
 • hivatalos szervek, akikkel szemben jogszabályon alapuló jelentési kötelezettségek állhatnak fenn, vagy végrehajtó szervek, vagy polgári peres felek jogerős végrehajtási eljárásokkal kapcsolatban (végzés, idézés vagy bírósági végzés); és
 • harmadik fél az Accenture üzleti tevékenységének, vagyonának vagy részvényeinek tervezett vagy tényleges átszervezésével, egyesülésével, eladásával, közös vállalkozásba adásával, átruházásával, vagy azzal történő egyéb rendelkezéssel (beleértve bármilyen csődeljárást vagy hasonló eljárást is) kapcsolatban.
 • harmadik fél bármely tervezett vagy tényleges ügyfélprojekttel kapcsolatban, az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben.
 • harmadik fél adatgyűjtést és tárolást végző szervezetek (Facebook, Linkedin, Google)

Ellenkező tájékoztatás hiányában az Ön személyes adatainak az Európai Gazdasági Térségen belülről az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli harmadik felekhez való továbbítása megfelelőségi határozaton alapul, vagy az EU általános szerződési feltételei szabályozzák (amelyek másolata beszerezhető a dataprivacyofficer@accenture.com címen). Az Ön személyes adatainak minden egyéb, nem EGT-ből eredő nemzetközi továbbítására a megfelelő nemzetközi adatátviteli mechanizmusokkal és biztosítékokkal összhangban kerül sor.

Mennyi ideig fogja megőrizni az Accenture a személyes adataimat?

Amennyiben az Accenture-től foglalkoztatásra vonatkozó ajánlatot kap, és azt elfogadja, akkor a munkaviszony előtti időszakban összegyűjtött személyes adatok az Accenture személyzeti nyilvántartásának részévé válnak, amelyet az Accenture-nél való foglalkoztatás során és azt követő időszakban meg kell őrizni. Ha az Accenture nem alkalmazza Önt, az Accenture ettől függetlenül jogosult a felvételi folyamat során összegyűjtött személyes adatokat tárolni és felhasználni abból a célból, hogy fontolóra vegye az Ön alkalmazását új pozíciókban, és adott esetben utánanézzen egy korábbi jelentkezésnek, ha a jövőben ismételten megküldi az önéletrajzát vagy más információkat az Accenture részére, továbbá rendszeradminisztrációs céllal is, kutatások és elemzések elvégzéséhez, valamint azért, hogy felkérje Önt, csatlakozzon az Accenture Talent Connection rendszerhez.

Az Accenture az alábbi tárolási kritériumok alapján határozza meg adatainak megőrzési idejét:

 • az Accenture megőrzi az Ön fent említett személyes adatait mindaddig, amíg folyamatos kapcsolatban áll Önnel;
 • Az Accenture megőrzi az Ön fent említett személyes adatait, amennyiben azt egy rá vonatkozó jogszabályi kötelezettség írja elő;
 • Az Accenture megőrzi az Ön fent említett személyes adatait 6 hónapon keresztül a HR0700 adatrekord megőrzési időszaka szerint, ahol erre az Accenture jogi helyzetének megóvása vagy javítása érdekében van szükség (például az elévülési idővel, peres eljárásokkal vagy hatósági vizsgálatokkal kapcsolatban).
 • Az Accenture megőrzi és kezeli az Ön által megadott adatokat a marketing célú adatbázisunkbá legfeljebb 2 évig azzal a céllal, hogy adott szakmai területéhez kapcsolódó álláslehetőségekről és iparági hírekről tájékoztatja, továbbá az érdeklődésének megfelelő eseményekről (workshop, meetup, egyéb előadások, stb.) értesíti. Ön a regisztráciját bármikor visszavonhatja, ilyen esetben az Accenture törli a marketing célú adatbázisából a regisztrált fél önéletrajzát és valamennyi személyes adatát.

Hogyan védi az Accenture az Ön személyes adatait?

Az Accenture szervezeti, technikai és fizikai biztonsági intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy megvédje az Ön adatait az elvesztéstől vagy a visszaéléstől. Amennyiben külső szállítókkal olyan szolgáltatások nyújtására szerződünk, amelyek lehetővé teszik számukra a személyes adatokhoz való hozzáférést, a szerződésben megköveteljük, hogy hasonló biztonsági intézkedések legyenek érvényben.

Hogyan szerezheti be az Accenture belső adatvédelmi irányelveit, kérhet hozzáférést személyes adataihoz, vagy léphet kapcsolatba velünk kérdéseivel vagy visszajelzéseivel?

Ha kérdése, megjegyzése vagy panasza van, szeretné beszerezni az Accenture Globális 0090 Szabályzata - Adatvédelem egy példányát, a linkre kattintva veheti fel velünk a kapcsolatot.

Ezenkívül ugyanazon link használatával kapcsolatba léphet velünk akkor is, ha bármely, személyes adataival kapcsolatos jogát szeretné gyakorolni.

Önnek joga van (az alkalmazandó jogban meghatározott körülmények között és feltételek mellett, valamint az ott szabályozott kivételekre is figyelemmel):

 • hozzáférést kérni személyes adataihoz: Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kérjen az Ön általunk kezelt személyes adataihoz, valamint az ilyen adatkezelésre vonatkozó bizonyos információkhoz;
 • személyes adatainak helyesbítését kérni: Ön jogosult arra, hogy bármilyen pontatlan vagy hiányos személyes adatának helyesbítését vagy kiegészítését kérje;
 • személyes adatainak törlését kérni: Ön jogosult arra, hogy a személyes adatainak törlését kérje, beleértve azokat az eseteket is, ahol ezen személyes adatokra már nincs szükség az adatkezelés céljainak eléréséhez;
 • személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni: Önnek jogában áll azt kérni, hogy ne kezeljük tovább a személyes adatait;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni: Önnek jogában áll azt kérni, hogy személyes adatait csak korlátozott körülmények között kezeljük, beleértve az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelést is;
 • másolatot kérni személyes adatairól, vagy személyes adatait adathordozón kérni: Ön jogosult arra, hogy megkapja a nekünk megadott személyes adatainak a másolatát.

Amennyiben személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulása alapján történik, Önnek joga van bármikor visszavonni a hozzájárulást, amihez kapcsolatba kell lépnie az Accenture adatvédelmi tisztviselőjével a dataprivacyofficer@accenture.com címen. Felhívjuk figyelmét, hogy ez nem befolyásolja az Accenture adatkezelésének jogszerűségét az Ön hozzájárulása alapján a hozzájárulás visszavonása előtt, sem pedig az Accenture azon jogát, hogy az adatkezelés egyes részeit az Ön hozzájárulásától eltérő jogalap alapján folytassa. Abban az esetben, ha arra kérik, hogy fogadja el ezt a nyilatkozatot valamelyik eszközünkben, ezt az elfogadást csak azokban az országokban fogjuk az Ön személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulásaként tekinteni, amelyekben az ilyen hozzájárulás kötelező. Az összes többi országban az elfogadás / egyetértés gombra kattintást mindössze ezen nyilatkozat tudomásulvételének kell tekinteni.

Ha az Accenture személyes adatainak védelme iránti elkötelezettsége és erőfeszítései ellenére úgy gondolja, hogy megsértették az Ön adatvédelmi jogait, akkor bármikor jogában áll panaszt benyújtani felügyeleti hatóságnak, akár abban az országban, ahol él, akár abban az országban, ahol dolgozik, vagy abban az ország, ahol úgy véli, hogy megsértették az adatvédelmi jogszabályt.

Felveheti a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselőnkkel is a dataprivacyofficer@accenture.com címen.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat magyar nyelvű verziója és bármilyen más fordítása közötti eltérés esetére, a jelen adatvédelmi nyilatkozat angol nyelvű változata az irányadó.

Maradj kapcsolatban

Join our Team

Csatlakozz a csapatunkhoz

Keress nyitott pozíciókat, amelyek megfelelnek készségeidnek és érdeklődési körödnek. Elhivatott, nyitott, kreatív és megoldás-orientált csapatjátékost keresünk.

Keep up to date

Maradj naprakész

Járj egy lépéssel mindenki előtt és vedd hasznát a ma rendelkezésre álló karriertippeknek, bennfentes előrejelzéseknek és ipari vezetői rálátásnak – ezt mind megkaphatod munkatársainktól.

Stay Connected

Maradjunk összeköttetésben

Kérj személyre szabott értesítést állásajánlatokról, eseményeinkről, legfrissebb hírekről és bennfentes tippekről. Kövesd figyelemmel a rád váró izgalmas és kifizetődő lehetőségeket.

View All