Skip to main content Skip to Footer

KARIÉRA


Na Vaší oborové specializaci záleží

přehled

Klienti společnosti Accenture zasahují do celé řady průmyslových odvětví po celém světě, umožnují odborníkům s průmyslovou specializací budovat široké obchodní dovednosti a získávat zkušenosti, které přináší přidanou hodnotu pro váš profesní rozvoj.

Komunikace, média a technologie

V operační skupině Communications, Media & Technology budete pracovat se společnostmi, které vytvářejí nejnovější produkty a služby, včetně:

Budete využívat své oborově specifické znalosti k pomáhání našim klientům v následujících oborech využívat jejich příležitosti, které umožňuje sbližování komunikací, výpočetní techniky a obsahu.

Communications

Communications

Naše odvětvová skupina Communications poskytuje služby většině předních drátových, bezdrátových, kabelových a satelitních komunikačních společností. Nabízíme portfolio poradenských, technologických a outsourcingových služeb navržených k řešení hlavních podnikatelských a provozních problematik ve vztahu k prodejním kanálům a kanálům poskytování služeb, ve vztahu k účtování a správě tržeb, k produktovým inovacím, síťovým službám, korporátním a podnikovým funkcím a informačním technologiím. Budete poskytovat řadu služeb určených k tomu, aby pomáhaly klientům k růstu tržeb, nárůstu ziskovosti a zlepšování spokojenosti jejich zákazníků.

Electronics & High Tech

Electronics & High Tech

V odvětvové skupině Electronics & High Tech budete poskytovat služby následujícím průmyslovým oborům: letectví a obrana, komunikační technologie, spotřební technologie, podnikové technologie, technologie zdravotnických zařízení, polovodiče a software. Budete poskytovat znalosti v oblasti jako je strategie, řízení podnikových zdrojů, řízení vztahů se zákazníky, řízení životní cyklu produktů, transformace tržeb, služby digitálního marketingu, správa zásobování a integrace při fúzích a akvizicích.

Media & Entertainment

Media & Entertainment

Naše odvětvová skupina Media & Entertainment poskytuje služby společnostem poskytujícím rozhlasové a televizní vysílání, zábavnímu průmyslu, tiskárnám, vydavatelským společnostem a internetovým / sociálně-mediálním společnostem. Budete poskytovat širokou škálu digitálně orientovaných služeb, včetně video řešení, marketingu, výkonnostního marketingu, správy duševního vlastnictví, technologií správy obsahu a médií. Tyto služby jsou určeny k tomu, aby pomáhaly klientům efektivně řídit, zpřístupňovat, prodávat a chránit obsah napříč rozmanitými platformami a zařízeními.

Podívejte se na stránku našeho průmuslu a zjistěte více o komunikaci, médiích a technologii.

Finanční služby

Staňte se členem týmu našich klientů a čelte s nimi tlakům na růst, řízení nákladů a ziskovosti, konzolidaci odvětví a změny regulatorních podmínek na dynamickém globálním trhu. Pomáhejte jim razit si cestu novými technologiemi, které pohánějí naší ekonomiku. Budete nalézat řešení, která umožní klientům zvyšovat efektivitu vynaložených nákladů, rozšiřovat svou zákaznickou základnu, řídit rizika a transformovat jejich činnosti. Budete poskytovat služby těmto odvětvím:

Podívejte se na stránku našeho průmuslu a zjistěte více o finančních službách.

Zdravotnictví a státní správa

Pracujte s plátci zdravotních služeb a jejich poskytovateli, vládními agenturami a veřejnými servisními organizacemi po celém světě. Budete pomáhat těmto klientům dosahovat lepší zdravotní, sociální a ekonomické výsledky pro lidi, kterým poskytují služby.

Obrana a veřejná bezpečnost

Obrana a veřejná bezpečnost

Toto skupina se soustředí na ochranu občanů, kombinuje obranu, ochranu hranic a veřejnou bezpečnost do jednoho odvětví – to pak reaguje na rostoucí synergie mezi národní obranou a domácí bezpečností.

Zdravotnictví

Zdravotnictví

Naše odvětvová skupina podporuje sítě poskytovatelů zdravotních služeb, jejich plátce a agentury, které řídí programy poskytování zdravotní péče, včetně dozorových vládních institucí, výzkumně-orientovaných institucí, organizací vytvářejících zdravotní pravidla, poskytovatele zdravotnických služeb z veřejného pojištění a statní zdravotní pojišťovny.

Sociální služby

Sociální služby

Tato odvětvová skupina poskytuje řešení pomáhající státní správě poskytovat základní sociální služby občanům od narození po penzi a při konkrétních životních situacích. Tyto situace zahrnují období nezaměstnanosti, nemoci nebo důchodový věk.

Veřejný sektor

Veřejný sektor

Tato skupina se zaměřuje na agentury veřejného sektoru, úřady a ministerstva, která poskytují hlavní administrativní a operační služby, a pomáhá jim redukovat náklady, zlepšovat služby, řídit nové přístupy k problematice a využít technologie k poskytování veřejných služeb budoucnosti. Toto odvětví také zahrnuje organizace, které spravují národní ekonomiku a zajišťují společenské otázky, jako jsou ekonomický rozvoj, energetika a životní prostředí, a nadnárodní organizace jako je OSN a Evropská unie.

Podívejte se na stránku našeho průmuslu a zjistěte více o naší práci ve zdravotnictví a státní správě.

Produkty

Pracujte s klienty, abyste společně utvářeli životy spotřebitelů. Budete ovlivňovat, co lidé konzumují, jak nakupují a co řídí. Budete mít příležitost pomáhat utvářet více propojené cestovní zážitky a ovlivňovat vzájemnou interakci lékařů, pacientů a farmaceutických společností.

Podívejte se na stránku našeho průmuslu a zjistěte více o našich produktech.

Zdroje

Spolupracujte s klíčovými průmyslovými hráči v energetice, průmyslu přírodních zdrojů, chemickém průmyslu a v zásobovacích společnostech po celém světě a vytvářejte inovativní strategie, zlepšujte provozní činnosti a snižujte rizika, zatímco budete nabízet řešení, která zahrnují celý řetězec energetických hodnot.

Podívejte se na stránku našeho průmuslu a zjistěte více o naší práci ve zdrojích.

Otevřené pracovní pozice

Zde začněte své vyhledávání Napište pozici, dovednost, město a nebo klikněte na “Hledat”

ZŮSTAŇTE V KONTAKTU

Vstupte do naší Talent Connection, sledujte Kariérní blog, nebo se zaregistrujte pro získávání upozornění o nových pozicích pomocí Job Alerts.